Η αποτυχία των Bayraktars στην ΟυκρανίαBayraktars: Πόσο αποτελεσματικά ήταν στην Ουκρανία; Ανάλυση από Θ. Νικολοβγένη σχετικά με την αποτυχία των Bayraktars στον πόλεμο στην Ουκρανία