Άμεση αποκατάσταση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντωνΈχουν ήδη συμπληρωθεί οκτώ μήνες αξιοσημείωτης αδράνειας και μη παρέμβασης της κυβέρνησης  στα φλέγοντα προβλήματα όσων μελών του στρατιωτικού και του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ιατρικού, παραϊατρικού, διοικητικού, και υποστηρικτικού) εργάζονται στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας των ΕΔ και έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. 

Οι παραπάνω εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας στερούνται επί μακρόν τις αμοιβές τους και τον χρόνο ασφάλισης  με το έγγραφο Φ.400/15/348839/Σ.6258/ 30.8.2021 ΓΕΕΘΑ/Β1 κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 206 του Ν.4820/2021, γνωστού ως Νόμου της Υποχρεωτικότητας. Οι οικονομικές συνέπειες της απαγόρευσης έχουν προ πολλού αποκτήσει χαρακτήρα κοινωνικού προβλήματος και ήδη έχει παραβιαστεί κάθε ηθικό όριο ποινής. 

Δεδομένου ότι για την πλειονότητα του προσωπικού αυτού υπάρχει ρητή απαγόρευση - έστω και προσωρινής- απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα,  βάσει κατηγορηματικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και σχετικών γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ  που συνιστούν απόλυτο ασυμβίβαστο, 

Επειδή μεγάλος αριθμός προσωπικού τελεί σε αναστολή καθηκόντων χωρίς μισθό, χωρίς επιμέτρηση των συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, χωρίς καμία μέριμνα κοινωνικής παροχής εκ μέρους της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας, 

Επειδή ο εμβολιασμός στους στρατιωτικούς δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικός και οι παραπάνω δομές υγείας και τα νοσοκομεία ευθύνης του ΥΠΕΘΑ βρίσκονται σε στρατοπεδικές εγκαταστάσεις συστεγαζόμενες με άλλα συγκροτήματα (που δεν χαρακτηρίζονται υγειονομικές δομές), στα οποία ομοίως τυγχάνει να υπηρετούν στρατιωτικοί του υγειονομικού ή μη, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, όπως ανεμβολίαστοι είναι και πολλοί οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί, 

Επειδή αρκετοί εξ όσων τέθηκαν σε αναστολή, αντικαταστάθηκαν από μη εμβολιασμένους οπλίτες θητείας, 

Δεδομένης της αρχής που υπαγορεύει ότι σε οποιαδήποτε μονάδα/υπηρεσία είτε ακόμα και σε μονάδα υγειονομικής δομής υπηρετήσει ένας στρατιωτικός, πρώτα εκτελεί τα στρατιωτικά του καθήκοντα και μετά τοποθετείται σε θέση σύμφωνα με την ειδικότητα που κατέχει ή σε διαφορετική θέση αν χρειαστεί, προκειμένου η μονάδα/υπηρεσία να μπορεί να ανταποκρίνεται στις συνθήκες αποστολής της σε ειρήνη και πόλεμο, 

Επειδή το παραπάνω διοικητικό μέτρο  εφαρμόστηκε ανεξαιρέτως σε όλες τις ειδικότητες των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων όλων των όπλων, σωμάτων και υπηρεσιών, που  υπηρετούν σε υγειονομικές δομές και δεν έχουν καμία επαφή με ασθενείς (τεχνίτες ιατρικών μηχανημάτων, οδηγοί οχημάτων, διοικητικοί, τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, αποθηκάριοι, ηλεκτρολόγοι, κ.ο.κ), 

Επειδή η πλειονότητα των μελών  των ΕΔ που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας ήταν αυτή που κλήθηκε από την πρώτη στιγμή της πανδημικής κρίσης να στελεχώσει τα Εμβολιαστικά Κέντρα και να εργαστεί σε καθημερινές εφημερίες σε νοσοκομεία αναφοράς για Covid-19, 

Επειδή η πλειονότητα των μελών  των ΕΔ που τέθηκαν σε αναστολή έχει υπηρετήσει σε θέσεις απομακρυσμένες από την οικογενειακή εστία και ενίοτε έχει εργαστεί εκτός αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων,

Επειδή από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του μέτρου εμφατικά και επανειλημμένα ζητήσαμε την αναστολή της υποχρεωτικότητας μέχρι νεωτέρας για λόγους κάλυψης δυσαναπλήρωτων ελλείψεων στις μονάδες υγείας ή σε άλλες μονάδες που δημιουργήθηκαν κενά, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Γιατί με όλα τα παραπάνω δεδομένα και τους λόγους που περιορίζουν επιπρόσθετα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους λοιπούς εργαζόμενους, δεν προβαίνει άμεσα στην ανάκληση των Διοικητικών πράξεων αναστολής καθηκόντων του συνόλου του στρατιωτικού και του πολιτικού προσωπικού με την παράλληλη διάθεσή τους σε μονάδες που δεν αποτελούν δομές Υγείας; 

2. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας επιτρέπεται η επ` αμοιβή άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας, ή άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος από εν ενεργεία μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων;