Ημερίδα Ενημέρωσης της Γραμματείας Ισότητας Φύλων της ΠΟΜΕΝΣ - "Έμφυλη Ισότητα και Ένοπλες Δυνάμεις"Ημερίδα Ενημέρωσης της Γραμματείας Ισότητας Φύλων της ΠΟΜΕΝΣ - "Έμφυλη Ισότητα και Ένοπλες Δυνάμεις"