Στρατός Ξηράς: Ποιοι Συνταγματάρχες Όπλων τέθηκαν ΕΟΘΘέτουμε Εκτός Οργανικών Θέσεων από 12-03-2022, ημερομηνία κύρωσης των πινάκων εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2022, τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων οι οποίοι κρίθηκαν στο βαθμό του Συνταγματάρχη για δεύτερη φορά ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» και επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ(2) και 8β του άρθρου 18 του ν.2439/1996:

α. Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετράκη Βασίλειο του Ιωάννη ΑΜ:48500
β. Ιππικού Τεθωρακισμένων Χωριανόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη ΑΜ:48574
γ. Πεζικού Παπαστάμο Κωνσταντίνο του Χαράλαμπου ΑΜ:48579
δ. Πεζικού Στάικο Κωνσταντίνο του Ευθυμίου ΑΜ:48613
ε. Πεζικού Καπερώνη Γεώργιο του Αθανασίου ΑΜ:48632

2. Η παρούσα να μη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.