Η λύση για την Ουκρανία που επιλύει όλα τα προβλήματαΗ λύση για την Ουκρανία που επιλύει όλα τα προβλήματα (Πρόταση)

00:00  || Εισαγωγή
00:40  || Το πρόβλημα που ζητάει λύση
01:25  || Η λύση που προτείνεται 
05:20  || Γιατί αυτή η λύση συμφέρει την Τουρκία
07:35  || Γιατί αυτή η λύση θα έλυνε τα χέρια των ΗΠΑ
14:20  || Γιατί αυτή η λύση θα προστάτευε τον ΟΗΕ 
15:41  || Καθησυχαστικές απαντήσεις στις ανησυχίες της Τουρκίας 
17:41  || Επίλογος