Κράτησε την υπόσχεση του ο Παναγιωτόπουλος στους Απόστρατους

Στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπάρχει στο άρθρο 27 η κατάργηση των μειώσεων του ν.4093/2012 από τα μετοχικά ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας κάτι που είχε υποσχεθεί ο ΥΠΕΘΑ στους απόστρατους.

Οι εν λόγω κρατήσεις έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του ΣΤΕ (1891/20290), ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί η αδικία στην οποία υπόκεινται οι απόστρατοι.

Σημαντικό είναι ότι οι ανωτέρω κρατήσεις παύουν να ισχύουν με αναδρομική ισχύ απο 01/01/2021 

Μάλιστα, σταματά η αδικία δύο ταχυτήτων που υφίστανται οι Απόστρατοι διότι οι μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων πριν το 2016 συνεχίζουν να έχουν κρατήσεις, ενώ μετά το 2016 δεν έχουν.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναγνώρισε την αδικία που υπήρχε και έτσι στο νέο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει το άρθρο 27 στο οποίο αναφέρονται τα εξής: