ΥΠΕΘΑ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα M2A2 Bradley για παραχώρησηΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Επιδίωξη η όσο το δυνατόν συντομότερη άφιξη αμφιβίων τεθωρακισμένων AAV7 και Bradley M2A2», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), έχει ολοκληρώσει τις επαφές του με την αμερικανική πλευρά για την ένταξη των αμφίβιων τεθωρακισμένων οχημάτων AAV7A1 στις Ένοπλες Δυνάμεις και βρίσκεται σε εξέλιξη η ενεργοποίηση σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 76 του ν.3883/10 (Α’167) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 146 του ν.4782/21 (Α’36), ενώ ο χρόνος ένταξης των εν λόγω οχημάτων θα προσδιοριστεί εν
ευθέτω χρόνω.

Αναφορικά με την προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Μ2Α2 Bradley, το ΓΕΣ έχει ήδη υποβάλλει αίτημα δωρεάν παραχώρησής τους (EDA Grant), για το οποίο απάντησε το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα (ΓΑΣ/Ε) ότι την παρούσα χρονική περίοδο δεν υφίστανται διαθέσιμα οχήματα αυτού του τύπου προς παραχώρηση.

Σε κάθε περίπτωση, το ΓΕΣ έχει σχεδιάσει την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Στρατού Ξηράς για την επόμενη 15ετία, με βάση τις καταγεγραμμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και οποιαδήποτε λύση εξυπηρετεί τον εν λόγω σχεδιασμό, εξετάζεται και αξιολογείται διεξοδικά, συνεκτιμώντας τις εκάστοτε επιχειρησιακές και οικονομικές συνθήκες.

Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΣ, προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, διαδικασίες για την απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις υφιστάμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, καθώς και τις διαθέσιμες πιστώσεις κάθε χρονικής
περιόδου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Νεότερη Παλαιότερη