«Ολοκλήρωση 2ου Σεμιναρίου Εφαρμοσμένης και Ολιστικής Διαχείρισης Υβριδικών Απειλών και Κρίσεων».Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Σεμιναρίου Ενημέρωσης Στελεχών ΥΠΕΘΑ, με τίτλο: «Εφαρμοσμένη και Ολιστική Διαχείριση Υβριδικών Απειλών και Κρίσεων», που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Συγκεκριμένα το διήμερο 02-03 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος κύκλος του εν λόγω Σεμιναρίου με πρακτική εξάσκηση επί σεναρίου προσομοίωσης υβριδικής απειλής / κρίσης, ως επιστέγασμα της συνολικής προσπάθειας μελέτης του Υβριδικού Περιβάλλοντος (Hybrid Environment) σε τρία επίπεδα, το Φυσικό (Physical), το ψηφιακό (Digital) και το Γνωστικό (Cognitive). 

Το κλείσιμο του Σεμιναρίου έγινε από τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Δρ. Κωνσταντίνο Π. Μπαλωμένο, ο οποίος τόνισε τον κίνδυνο των αντιληπτικών στρεβλώσεων κατά την αξιολόγηση απειλών υβριδικού χαρακτήρα, την αξία της ολιστικής προσέγγισης και παρουσίασε τα συμπεράσματα του Σεμιναρίου.

Ειδικότερα, μερικά από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις εργασίες του Σεμιναρίου είναι τα ακόλουθα:

Απαιτείται αξιοποίηση του συνόλου των συντελεστών εθνικής ισχύος για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών και οργανισμών θα οδηγήσει ταυτόχρονα σε εξοικονόμηση πόρων, επαύξηση της ισχύος και της αποτελεσματικότητας στην πράξη. Η αξιοποίηση της φιλοσοφίας αυτής από τον κρατικό μηχανισμό θα οδηγήσει σε ένα σύγχρονο μοντέλο ολιστικής διαχείρισης υβριδικών απειλών / κρίσεων.

Οι διαχειριστές των εν λόγω κρίσεων, καλούνται να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν πλήρως το πληροφοριακό περιβάλλον. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός εθνικού μηχανισμού ανάλυσης ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός αδυναμιών και τρωτών σημείων, ενώ παράλληλα η παρακολούθηση του δυνητικού αντιπάλου θα οδηγήσει στην επίγνωση της κατάστασης που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.
Η αποτροπή ενός υβριδικού δρώντα έχει ως στόχο να ειδοποιήσει τον ίδιο ότι, γνωρίζουμε, μπορούμε και έχουμε τη θέληση να τον σταματήσουμε. Εάν πάλι αυτός προχωρήσει σε κάποια εχθρική ενέργεια θα κληθεί να πληρώσει μεγάλο κόστος. Η αποτυχία της αποτροπής ενέχει τον κίνδυνο να μας οδηγήσει σε πειθαναγκασμό.

Η ετοιμότητα για αποτελεσματική αντίδραση σε μια υβριδική απειλή / κρίση, απαιτεί εθνική ανθεκτικότητα κυρίως σε διανοητικό επίπεδο.

Το έλλειμα εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης υβριδικών απειλών / κρίσεων δύναται να αντιμετωπιστεί με την διαμόρφωση ενός σχετικού δόγματος, το οποίο θα αποτελεί το διανοητικό υπόβαθρο αναφοράς και τη γέφυρα για το μέλλον στον τομέα αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η ίδρυση ενός παρατηρητηρίου υβριδικών απειλών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ενώ παράλληλα, θα μπορεί να λειτουργεί και ως εργαλείο αξιολόγησης της εθνικής αποδοτικότητας στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών / κρίσεων.

Η επικοινωνιακή διαχείριση υβριδικών απειλών / κρίσεων, χρειάζεται ένα κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας μέσω ενός εθνικού συστήματος, που θα αναπαράγει το εθνικό μήνυμα ώστε να είναι σε θέση να κυριαρχήσει στο πληροφοριακό περιβάλλον με σκοπό, την εσωτερική και διεθνή νομιμοποίηση και τελικά τη στήριξη του εθνικού στόχου.

Τα παραπάνω είναι οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται για να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκτελεστική εξουσία στο ανώτατο επίπεδο, να λάβει τις ορθές αποφάσεις για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση υβριδικών απειλών / κρίσεων, με σκοπό την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας της χώρας.