Ορίζοντας Ευρώπη 2022: Webinar για χρηματοδοτικές ευκαιρίεςΟρίζοντας Ευρώπη 2022: Webinar για χρηματοδοτικές ευκαιρίες διοργανώνει η Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής και Άμυνας με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά προγράμματα για Ασφάλεια και Διάστημα (clusters 3 και 4) του Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας &
Ασφάλειας (ΕΕΛΕΑΑ) με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ που είναι εθνικό σημείο επαφής για αυτά τα θέματα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί online στις 23 Ιουνίου και ώρα 12:00 – 14:00 μέσω πλατφόρμας Zoom και σκοπεύει στην προετοιμασία των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν προτάσεις για τις προκηρύξεις που είναι ανοικτές και πρόκειται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2022.

Προτάσεις
 
Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:

12:00 – 12:15 Καλωσόρισμα και Εισαγωγή
Νικόλαος Παπάτσας, Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας &
Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α)
12:15 – 12:45 Εργαλεία υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Αχιλλέας Μπάρλας, Coordinator of Enterprise Europe Network-Hellas, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE
12:45 – 13:30 Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Ορίζοντα Ευρώπη:
Cluster 3: Civil Security for Society και Cluster 4: Space
Βάγια Πιτέλη, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE
13:30 – 14:00 Χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία επιτυχημένης πρότασης στον
Ορίζοντα Ευρώπη
Βασιλική Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE


Agenda Webinar June 2022 by enoplos.gr