Επίδομα Θέρμανσης ζητούν να λάβουν ΣτρατιωτικοίΠαράταση στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από όσες/όσους στρατιωτικούς αλλά και πολίτες της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για το επίδομα θέρμανσης, όχι από δική τους υπαιτιότητα, «ανοίγοντας» τη σχετική πλατφόρμα μέχρι και την 30η Ιουνίου 2022, ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.).

ΘΕΜΑ : Επίδομα Θέρμανσης (Θέρμανση με Θερμική Ενέργεια)

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. Α.1243/2021 κ.υ.α. Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 5298, «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιού-χων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»)

Κύριε Υπουργέ.

Σύμφωνα με το σχετικό, προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορίσθηκαν το ύψος αυτού, οι δικαιούχοι, οι προϋ-ποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής του.

Όπως είναι γνωστό, οι οικίες των κατοίκων των πόλεων της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, θερμαίνονται, ως επί των πλείστων, με τη μέθοδο της τηλεθέρμανσης. Οι ως άνω συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων και αριθμός συναδέλφων μας, δικαιούνται τη λήψη επιδόματος θέρμανσης (θέρμανση μέσω θερμικής ενέργειας), πλην όμως, απώλεσαν μέρος του ως άνω δικαιώματός τους, καθόσον η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών (λογαριασμοί) παρήλθε τη 15η Απριλίου 2022, χωρίς μέχρι τότε να έχει εκδοθεί ο λογαριασμός για το διάστημα Μάρτιος έως και 15 Μαϊου 2022.

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι κατέφθασε πλήθος παραπόνων από συναδέλφους μας, παρακαλείστε για τη χορήγησης παράτασης στην υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών από τους θιγόμενους, «ανοίγοντας» τη σχετική πλατφόρμα μέχρι και την 30η Ιουνίου 2022.