Το ζήτημα της ΑΟΖ στο πεδίο της εφαρμογής, για να συνειδητοποιήσουμε την απειλήΓράφει ο Στέλιος Φενέκος, Υποναύαρχος ΠΝ ε.α. 

Ας δούμε λίγο το ζήτημα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, τα οποία εξηγώ στο πεδίο της εφαρμογής (εξετάζοντας πρώτα εξαντλητικά τα ζητήματα της θεωρίας).

Εάν Η Τουρκία ανακηρύξει ΑΟΖ μονομερώς, ως νομιμοποιητική βάση για να ξεκινήσει οιασδήποτε μορφής έρευνας στο Αιγαίο, είναι μονόδρομος για μας να κάνουμε κι εμείς μονομερή ανακήρυξη.

Και εξηγώ γιατί:

Η ΑΟΖ περιλαμβάνει βυθό, υπέδαφος και θαλάσσια στήλη.

Η Υφαλοκρηπίδα μόνο βυθό και υπέδαφος.

Το κυριαρχικό δικαίωμα της ΑΟΖ εάν δεν ασκηθεί από ένα κράτος, τότε μπορεί οιοδήποτε άλλο κράτος να πάει και να κάνει εκμετάλλευση των πόρων.

Εκτός βέβαια από τους πόρους του βυθού και κάτω από αυτόν γιατί αυτά εμπίπτουν στις προβλέψεις της υφαλοκρηπίδας, όπου το κυριαρχικό δικαίωμα είναι αποκλειστικό, δηλαδή εάν δεν το ενασκήσεις δεν μπορεί κανένα άλλο κράτος να το ενασκήσει.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ξεκινάει έρευνες στο Αιγαίο στην θαλάσσια στήλη και επιφανειακά στο βυθό, στην περιοχή που έχει ανακηρύξει ως δική της ΑΟΖ, και εκμεταλλεύεται τους αλιευτικούς πόρους (και τα είδη που δεν επικάθονται στο βυθό) και γεωφυσικούς πόρους (ΑΕΠ-άνεμο-κύμα κλπ), έχοντας κηρύξει μονομερώς αυτός ΑΟΖ κι εμείς όχι.

Τότε δεν κάνει παρανομία και δεν δικαιούμαστε να αντιδράσουμε καθ οιονδήποτε τρόπο, ούτε θα βρούμε υποστήριξη.

Εάν κάνει σεισμικές έρευνες αποδεδειγμένα και κάτω από τον βυθό και τρυπήσει, τότε εμπίπτουν οι ενέργειες αυτές στις προβλέψεις της υφαλοκρηπίδας και παρανομεί, έστω και αν εμείς δεν έχουμε κηρύξει υφαλοκρηπίδα.

Όμως και τότε θα πρέπει να έχουμε δείξει σαφώς και με συγκεκριμένα στίγματα τις θέσεις μας για να ξέρουν όλοι για ποίες περιοχές υφαλοκρηπίδας μιλάμε.

Εάν δεν έχουμε κάνει τίποτε από τα δύο (ούτε ανακήρυξη ΑΟΖ, ούτε δήλωση επίσημη σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και ακόμη και καλύτερα στον ΟΗΕ), τότε τα πράγματα είναι όλα στον αέρα.

Συνεπώς ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η μονομερής ανακήρυξη ΑΟΖ (εάν το έχει κάνει πρώτα η Τουρκία) αλλιώς θα βγάλει ερευνητικά και αλιευτικά και θα αλωνίζει ΝΟΜΙΜΑ σε όλο το Αιγαίο.

Ας δούμε ακόμη και άλλο ένα κρίσιμο ζήτημα:

Η ανακήρυξη της ΑΟΖ εάν τελικά το κάνει η Τουρκία, θεωρώ δεδομένο ότι θα περιλαμβάνει και τα ζητήματα που θέτει κυριαρχίας νήσων. Δηλαδή θα θεωρεί όλα τα νησιά που διεκδικεί ή τα περισσότερα ως βάση χάραξης της ΑΟΖ.

Εάν εμείς δεν αντιδράσουμε κηρύσσοντας την δική μας ΑΟΖ, αυτή η χάραξη θα μείνει, και παρά τις διαμαρτυρίες μας θα κυκλοφορεί παντού, και μάλιστα θα κάνει προσπάθεια η Τουρκία να την εισάγει παντού. Δηλαδή θα προσπαθήσει να επιτύχει με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια. Και ΑΟΖ και ευθεία και δημόσια αμφισβήτηση κυριαρχίας επί νησιών.

Κι εμείς τι θα κάνουμε;

Εάν τίποτε, παρά μόνο διαμαρτυρίες, τότε ενισχύουμε τις θέσεις της.

Γι’ αυτό λέω ότι είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ και η ανακήρυξη (εάν η Τουρκία το κάνει μονομερώς) αλλά και η αποφασιστική μας αντίδραση όχι μόνο νομικά, αλλά και διπλωματικά και πολιτικά και στο πεδίο.