Κύριε ΥΠΕΘΑ γιατί ΔΕΝ μπαίνετε μπροστά για τους στρατιωτικούς;Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ - Οι ΟΤΑ φρόντισαν το προσωπικό τους, εσείς για ΔΕΝ μπαίνετε μπροστά για τους στρατιωτικούς;

ΘΕΜΑ : Οικονομική Αποζημίωση Στρατιωτικών για Δασοπερίπολα

α. Ν.4915/2022 (ΦΕΚ Α΄ 63, «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις»)
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 905/24.5.2022 έγγραφό μας
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 931/27.5.2022 έγγραφό μας

Κύριε Υπουργέ.

Με το (β) σχετικό έγγραφό μας, επαναλάβαμε για πολλοστή φορά ότι, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν μπορούν να εμπλέκονται σε κάθε εργασία ενός άλλου κρατικού φορέα που είτε υπολειτουργεί είτε αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, όχι από ευθύνη των υπαλλήλων του, αλλά συνεπεία της υποστελέχωσής του. Επαναλάβαμε για πολλοστή φορά ότι η δασοπροστασία (πυρασφάλεια) είναι έργο πρωτίστως της δασικής και πυροσβεστικής υπηρεσίας και δευτερευόντως της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν είναι σε καμία περίπτωση έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρ΄ όλ΄ αυτά, μετά από σύσκεψη εμπλεκομένων φορέων, όπως αναδείξαμε με το (γ) σχετικό έγγραφό μας, αποφασίστηκε για τη φετινή αντιπυρική περίοδο η σημαντική αύξηση της επίγειας επιτήρησης με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότερα στις πλέον επικίνδυνες περιοχές ενώ οι περίπολοι να μετατραπούν σε αμιγώς στρατιωτικές, απελευθερώνοντας δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που απογοήτευσε πλήρως όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την περίπτωση β του άρθρου 23 του (α) σχετικού νόμου, το οποίο συνυπογράψατε και εσείς κε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, προβλέφθηκε ότι: «Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να συγκροτούνται συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Όπως αντιλαμβάνεστε κε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) δια του προϊσταμένου τους Υπουργού (Υπουργού Εσωτερικών) φρόντισαν και εξασφάλισαν νομοθετική πρόβλεψη, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους.

Εσείς κε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας θα εξασφαλίσετε ισότιμη αποζημίωση για τους εκατοντάδες εν ενεργεία Έλληνες στρατιωτικούς υφισταμένους σας, που θα εμπλακούν κατά διαταγή σας από την ερχόμενη Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 στην πυρασφάλεια των δασών με εκπομπή περισσοτέρων και αμιγώς στρατιωτικών περιπόλων; Θα υποστηρίξετε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έστω και για μία φορά; Θα απαιτήσετε την ισόποση, μετά των λοιπών εμπλεκομένων στο ίδιο αντικείμενο, αποζημίωσή τους για την υπερωριακή τους και πέραν των Συνταγματικώς οριζομένων καθηκόντων τους εργασία πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου ή κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες;

Τί λέτε, θα βάλετε πλάτη ή και αυτή η αποζημίωση θα γίνει μπαλάκι του πινγκ πονγκ ανάμεσα στο Υπουργείο σας και στο Υπουργείο Οικονομικών;

Τί λέτε, θα βάλετε πλάτη ή και αυτή η αποζημίωση θα παραπεμφθεί στις καλένδες, όπως παραπέμφθηκε η αποζημίωση για τη νυκτερινή μας εργασία, για τη μισθολογική αποκατάσταση των συναδέλφων μας Ανθυπολοχαγών (και αντιστοίχων) εξ ΕΜΘ, για την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου στα Συντάγματα Προκάλυψης, για την αποζημίωση των εμπλεκομένων στα γεγονότα του Έβρου, για την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), για την αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ);

Τί λέτε κε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας; Ακόμη μια αποζημίωση στις καλένδες ή αφορμή για ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων;

Εσείς έχετε και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αποδείξτε ότι υπερασπίζεστε τους υφισταμένους σας, όταν αυτοί υπερβάλλουν εαυτό για να νοιώσετε εσείς υπερήφανος που είστε προϊστάμενός τους. Θα τους εγκαταλείψετε για μια ακόμη φορά;

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Οι κ.κ. Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, στους οποίους κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν, παρακαλούνται για την παρέμβασή τους και την απαίτηση για απεμπλοκή όλων των στελεχών από την πέραν των καθηκόντων τους ανατιθεμένη αποστολή θέματος, με πρόσληψη ανέργων συμπολιτών μας προς ενίσχυση της δασικής και πυροσβεστικής υπηρεσίας, άλλως για την απαίτηση πλήρους αποζημίωσης κατά ίσα χρηματικά ποσά με τους λοιπούς εμπλεκομένους και για όλο το χρονικό διάστημα εμπλοκής τους, για την εργασία τους πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου ή κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.