ΥΠΕΘΑ για αποσπάσεις-διαθέσεις στελεχών: Όχι σε μακροχρόνια παραμονή πέραν προβλεπόμενωνΟ ΥΠΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για αποσπάσεις-διαθέσεις στελεχών, πέραν των χρονικών ορίων που προβλέπουν οι διαταγές, σταματούν.

Ειδικότερα ο Υπουργός ανέφερε τα παρακάτω:

Όσον αφορά στις αποσπάσεις - διαθέσεις των Στελεχών, οι αποσπάσεις και διαθέσεις του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού, υλοποιούνται και πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Η αρμοδιότητα έγκρισης των αποσπάσεων και των διαθέσεων έχει μεταβιβασθεί στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), οι οποίοι έχουν περαιτέρω μεταβιβάσει, συνολικά ή εν μέρει, το δικαίωμα των διαθέσεων σε κατώτερα Κλιμάκια Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουν εκδοθεί από τα ΓΕ, σαφείς και αυστηρές οδηγίες χειρισμού των θεμάτων αποσπάσεων και διαθέσεων, στο πλαίσιο στοχευμένης στρατηγικής δράσης του ΥΠΕΘΑ που αφορά στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των ΕΔ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση καταχώρησης των εκάστοτε αποσπάσεων και διαθέσεων στα μηχανογραφημένα συστήματα ελέγχου προσωπικού εκάστου ΓΕ.

Τα ανωτέρω υλοποιούνται απαρέγκλιτα επιφέροντας, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εκάστοτε απόσπασης ή διάθεσης, διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά στη μοριοδότηση των Στελεχών, ανάλογα με τα καθήκοντα, αλλά και την έδρα της Μονάδας, της Ανεξάρτητης Υπομονάδας, της Υπηρεσίας και του Πολεμικού Πλοίου απόσπασης ή διάθεσης.