Ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργώνΠ.Ο.Ε.Σ. προς Α/ΓΕΣ - Ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών

ΘΕΜΑ: Ειδική Αποζημίωση Πυροτεχνουργών

ΣΧΕΤ.: Φ.841/38/26939/Σ.5184/27-03-2018/ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας & Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1119)   

            Αξιότιμε κ. Αρχηγέ.

            Προσφάτως, περιήλθαν σε γνώση της Ομοσπονδίας μας παράπονα συναδέλφων μας με την ειδικότητα του πυροτεχνουργού, οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι και σήμερα για όλες τις ώρες που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2021. Παρότι συμμετείχαν σε εργασίες καταστροφής άχρηστων εκρηκτικών υλών εμπορικής προέλευσης, εργαζόμενοι συνολικά ώρες και ημέρες που ξεπέρασαν τις προβλεπόμενες από το σχετικό, η αποζημίωση που έλαβαν ήταν έτι υποδεέστερη από την αποζημίωση που έπρεπε να λάβουν. Και το οξύμωρο ήταν ότι οι επιπλέον ώρες και ημέρες εργασίας τους είχαν προγνωστεί εγκαίρως, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της μη πληρωμής τους (εναλλαγή πυροτεχνουργών, εμπλοκή πυροτεχνουργών από άλλες Μονάδες κλπ).

            Οι συνάδελφοί μας πυροτεχνουργοί, εκτέλεσαν την αποστολή που τους ανατέθηκε στο ακέραιο και δεν ευθύνονται ούτε στο ελάχιστο για τη μη πληρωμή τους.

            Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να αποζημιωθούν για τις προσφερόμενες επικίνδυνες εργασίες οι δικαιούχοι, για όλες τις ώρες και ημέρες απασχόλησής τους.