Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης Στρατιωτικού Προσωπικού-Η Κυβέρνηση να εφαρμόσει επιτέλους τον ΝόμοΑποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης Στρατιωτικου Προσωπικού -Η Κυβέρνηση να εφαρμόσει επιτέλους τον Νόμο και τις ...υποσχέσεις της (Νέα προσφυγή στην δικαιοσύνη απο μελη της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου)

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου εκφράζει την απογοήτευση των μελών της διότι ενώ έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από την ψήφιση του Νομου 4472/2017  δεν έχει εκδοθεί ακόμη  ΚΥΑ μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ(τα δύο Υπουργεία στις απαντήσεις τους σε επιστολές μας στην Βουλή ρίχνουν τις ευθύνες για την μη εφαρμογή του Νόμου  τον ένα στο άλλο)  με αποτέλεσμα το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες να μην του έχει  χορηγηθεί η  ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Αντίθετα οι μειώσεις με το νέο μισθολόγιο που έφερε ο παραπάνω Νόμος εφαρμόστηκαν άμεσα και αναδρομικά .Συνέπεια αυτού και μετά τις μειώσεις στις αποδοχές μας να μην δίνεται η αποζημίωση των συναδέλφων  που εκτελούν νυχτερινή εργασία που η   προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε ,αλλά και η τωρινή είχε τον Μάϊο  2017 δηλώσει σε συνάντησή με εκπροσώπους μας ότι «θα έχει ως πρώτη της προτεραιότητα την κατάθεση ενός νέου μισθολογίου που θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές».

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι συνάδελφοι μέλη της Ένωσής μας να έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη  διεκδικώντας την εφαρμογή του  νόμου ενώ ενημερώνουμε τα μέλη μας μετά από την χτεσινή ενημέρωση από τον νομικό μας σύμβουλο κ Ευαγγελάτο  ότι κατατέθηκαν άλλες 75 αγωγές από συναδέλφους Στρατιωτικούς μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Ηπείρου ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αγωγών που κατατέθηκαν σε 300.  

          Η Ένωση ζητά επιτέλους  την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του  προαναφερόμενου Νόμου ώστε να αποζημιωθούν αναδρομικά οι συνάδελφοι για την προσφορά νυχτερινής απασχολησης (24ωρες υπηρεσίες, νυχτερινές εκπαιδεύσεις, ασκήσεις κλπ) αλλά και την θεσμοθέτηση επιτέλους αποζημίωσης και για την υπερωριακή εργασία τους.