Ταυτότητες Στρατιωτικού ΠροσωπικούΤαυτότητες Στρατιωτικού Προσωπικού - Παραμένει το πρόβλημα παρά τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων... Νέα επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Ηπείρου (ΕΣΠΕΗΠ) ΠΡΟΣ ΠΟΜΕΝΣ και ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΕΤ.: α.Ν.4609/2019, β. Η με αρ. πρωτ 27/2021 από 21 Μαρτίου 2021 επιστολή μας, γ. Φ.900α/4909/17687 Αθήνα, 26 Απριλίου 2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΡ.ΝΟΜ.ΠΡΩΤ., δ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7017/4/25230-ε’/08 Ιουνίου 2021/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΟΛΙΤΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Ένωσή μας σας γνωρίζει ότι παρά την πρόβλεψη του Νόμου 4609/2019 για έκδοση νέων δελτίων ταυτοτήτων στο Στρατιωτικό προσωπικό, ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως ταξιδιωτικού εγγράφου αυτό δεν έχει γίνει έως και σήμερα με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διάκριση εις βάρος των Στρατιωτικών οι οποίοι συνεχίζουν να μην μπορούν να ταξιδέψουν στο Εξωτερικό με την χρήση της ταυτότητας τους και να χρειάζεται η έκδοση διαβατηρίου, γεγονός που έχει αναδείξει και η Ομοσπονδία μας.

Όλα αυτά συμβαίνουν παρά την γραπτή δέσμευση τόσο του ΥΠΕΘΑ αλλά και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην από 21 Μαρτίου 2021 επιστολή μας με τα (γ) και (δ) σχετικά έγγραφά τους, που αναφέρουν ότι έχουν προβεί σε ενέργειες για την επίλυση του θέματος.

Δυστυχώς πάνω από ένα χρόνο μετά επανερχόμαστε στο θέμα αυτό διότι οι υποσχέσεις δεν γίνανε πράξεις και οι Έλληνες Στρατιωτικοί συνεχίζουν να είναι οι μόνοι πολίτες της Χώρας μας που δεν έχουν σύγχρονες ασφαλείς ταυτότητες οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ταξιδιωτικό έγγραφο αλλά και στην έκδοση νέων ψηφιακών ταυτοτήτων που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε εκ νέου για τις ενέργειές σας για την άμεση έκδοση των νέων δελτίων ταυτοτήτων και στους Στρατιωτικούς σε εφαρμογή των ανωτέρω Νόμων.