«Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»



Στη Βουλή συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας του Κινήματος, με θέμα «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4808/21.

Ο κ. Β. Κεγκέρογλου επεσήμανε ότι, αν και έχουν περάσει περίπου δώδεκα μήνες από την ψήφιση του ν.4808/21, εντούτοις δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα εναρμόνιση της νομοθεσίας περί γονικής άδειας και δεν έχει γίνει η έκδοση των απαραίτητων διευκρινιστικών οδηγιών και των αποφάσεων, με αποτέλεσμα το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) να μην απολαμβάνει αυτής της θεσμικής παρέμβασης της Κυβέρνησης, που είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. 

Το προσωπικό των ΕΔ, που εκτός από την εθνική αποστολή τους, θα πρέπει να έχει υπόψη της η πολιτεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Άμυνας, αλλά όχι μόνο, ότι έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, είναι μέλη δηλαδή της κοινωνίας και γι’ αυτό χρειάζεται η στήριξη των οικογενειών αυτών και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέριμνα λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Χαρδαλιάς, αν και έδωσε απάντηση ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται πρόβλημα με τη χορήγηση των προβλεπόμενων στα άρθρα 27 και 28 του ν.4808/2021 γονικών αδειών στα στελέχη των ΕΔ, εντούτοις, σημείωσε ότι βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας επικαιροποίησης της σχετικής ΚΥΑ, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους της πολύμηνης καθυστέρησης. Ως εκ τούτου, η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων στελεχών των ΕΔ δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης, καθώς αυτό καθίσταται ενεργό λόγω της απευθείας υποχρεωτικής εφαρμογής στις ΕΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και το δικαιούμενο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να αιτηθεί τις υπόψη άδειες, ενώ ως προς τα λοιπά (υπηρεσιακός φορέας, διαδικασία χορήγησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά) τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής οι διευκρινιστικές οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων επί του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας του ΦΕΚ Β’ 2808/2016.

Ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Υφυπουργού, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την άδεια ανατροφής στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ πληροί τις ελάχιστες εγγυήσεις που τίθενται με τις διατάξεις του ν.4808/2021, και κατά περίπτωση τυγχάνει ευνοϊκότερο στο σύνολό του για το στρατιωτικό προσωπικό διότι:

- σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4808/21, η χορήγηση άδειας ανατροφής διάρκειας 4 μηνών, συνοδεύεται από τη λήψη αποδοχών από τον δικαιούχο για τους δύο πρώτους μήνες της γονικής αδείας και η άδεια να εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών, ενώ

- η άδεια ανατροφής τέκνου, όπου, στο άρθρο 19 της ισχύουσας από το 2016 ΚΥΑ Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζεται ότι η χορηγούμενη άδεια είναι τουλάχιστον εννέα μηνών, ενώ το σύνολο της χορηγούμενης άδειας είναι μετ’ αποδοχών, δίνοντας εμμέσως απάντηση ότι η 4μηνη άδεια του ν.4808/21 ενσωματώνεται στην 9μηνη άδεια της ΚΥΑ του 2016.
Κλείνοντας, ο Υφυπουργός υποσχέθηκε ότι πολλά από τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μέριμνα του στρατιωτικού προσωπικού θα παρουσιαστούν στο σχέδιο νόμου το οποίο εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος θα τεθεί υπόψη της Βουλής, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης.
Τις υποσχέσεις τις ακούσαμε για το νέο σχέδιο νόμου … αναμένουμε να δούμε και την υλοποίησή τους.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παραμένει σταθερός υποστηρικτής του έμψυχου δυναμικού των ΕΔ, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων του και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσής του.

Video από τη συζήτηση στη Βουλή: https://youtu.be/qrjf0eT5CYQ

Για τον Τομέα Άμυνας

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας