Συμμετοχή Γενικού Διευθυντή Αμυντικής Πολιτικής ΥΠΕΘΑ, Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου, στην Άτυπη Σύνοδο Γενικών Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της ΕΕΟ Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Γενικών Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουλίου 2022, στην Πράγα. 

Άξονας της συζήτησης, αποτέλεσε η εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας (Strategic Compass) της ΕΕ με έμφαση τις επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας, καθώς επίσης και ο ρόλος της ΕΕ στην ασφάλεια και άμυνα της Ουκρανίας.

Κατά την πρώτη Σύνοδο Εργασίας με θέμα τα αμυντικά κενά στον τομέα Άμυνας της ΕΕ, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος σε παρέμβασή του, τόνισε ότι οποιεσδήποτε επενδυτικές ενέργειες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποφυγή περιττών επικαλύψεων και στρατηγικών εξαρτήσεων. Υποστήριξε την αξιοποίηση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο των μέσων και εργαλείων της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί ώθηση στις αμυντικές επενδύσεις και να ενισχυθεί η τεχνολογική και βιομηχανική βάση της ΕΕ στον τομέα της Άμυνας (EDTIB). 

Ειδικότερα, ο κ. Μπαλωμένος ανέφερε: «Αντιλαμβανόμαστε ότι η κάλυψη των κενών δυνατοτήτων θα απαιτήσει επίσης, κίνητρα από την ΕΕ.  Είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η δύναμη παροχής κινήτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)», ενώ πρόσθεσε, ότι η πρόταση Κανονισμού για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Επενδύσεων στην Άμυνα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημαντικό μέσο για μελλοντικά έργα ανάπτυξης και προμηθειών.

Κατά την δεύτερη Σύνοδο Εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΕΑΔΣ κ. Μπαλωμένος, εξέφρασε την άποψη ότι το πολιτικό προφίλ της Ρωσίας θα παραμείνει ελκυστικό για αρκετούς αυταρχικούς ηγέτες και ως εκ τούτου είναι εξίσου σημαντικό να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο αφήγημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (EPF) στο πλαίσιο δράσεων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) θα πρέπει να γίνεται με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιοποιώντας και την στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη.

Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με κοινό γεύμα εργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ με θέμα την κατάσταση στην Ουκρανία, τα Βαλκάνια, καθώς και τη συνεργασία των δύο Οργανισμών στον τομέα της Στρατιωτικής Κινητικότητας.

Επιπρόσθετα, στο περιθώριο της Συνόδου, ο Γενικός Διευθυντής ΠΕΑΔΣ Δρ.  Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, πραγματοποίησε συνάντηση με τους ομολόγους του από Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία με τους οποίους, συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και για τις προκλήσεις και απειλές στην Μεσόγειο.