O διαχωρισμός του ΜΤΣ σε δύο ανεξάρτητα Ταμεία είναι αναγκαίος, δίκαιος και συνταγματικά νόμιμοςΤου Βασίλειου Ρέπα, Αντιστράτηγου ε.α.

Μέτοχοι και μερισματούχοι του Ταμείου είναι το σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία των στελεχων του Στρατού ξηρας και των αστυνομικών που προέρχονται από την τ. Χωροφυλακή και το Αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. μετά το 1984 σε ποσοστό 68%

Η αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι η οικονομική ενίσχυση των Μετόχων και Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος, Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, εφάπαξ Βοηθήματος λόγω Θανάτου, καθώς και η άσκηση κοινωνικής πρόνοιας με τη χορήγηση χαμηλότοκων Δανείων ειδικών αναγκών.

Μια εταιρεία, στην κλασική της μορφή, αποτελεί ένωση περισσότερων προσώπων, που ενώνουν τις δυνάμεις τους, για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Δεν είναι σπάνιες ομως οι περιπτώσεις, όπου ο εταίρος μίας εταιρείας επιθυμεί να αποδεσμευτεί από αυτή, επειδή η εταιρική σχέση δεν εξελίχθηκε ομαλά και, συνεπώς, η εξακολούθηση συνεργασίας του με τους συνεταίρους του καθίσταται δύσκολη (π.χ. διαρκείς έριδες μεταξύ των εταίρων), είτε για λόγους που αφορούν την ίδια την εταιρεία (π.χ. συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις) κλπ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 261 παρ. 1 του ν. 4072/2012: «Ο εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση». Συνεπώς, ο εταίρος είναι καταρχήν ελεύθερος να εξέλθει από μία εταιρεία, χωρίς κάποια ειδικότερη προϋπόθεση.

Ο εξερχόμενος εταίρος:

Δικαιούται να του αποδοθούν αυτούσια τα αντικείμενα που είχε εισφέρει κατά χρήση και η πλήρη αξία της εταιρικής του συμμετοχής.
Υποχρεούται να καλύψει τα χρέη κατά τον λόγο της συμμετοχής του στις ζημίες.
H καθιερούμενη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει την έκδηλα άνιση μεταχείριση.

Η αρχή της ανταποδοτικότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχη στην κοινωνική ασφάλιση. Στην κατεύθυνση αυτή τα διοικητικά δικαστήρια έκριναν ότι «κατά βασική αρχή του θεσµού της κοινωνικής ασφαλίσεως, την οποία εγγυάται η διάταξη του άρθρου 22§4 του Συντάγµατος (ΣτΕ 2692/93 Ολοµ.), οι ασφαλιστικές παροχές είναι κατ’ αρχήν ανάλογες προς τις ασφαλιστικές εισφορές (ΣτΕ 4648/88).

Τα παραπάνω προφανώς έλαβε υπόψη του ο νομοθέτης αγαπητοί συνέταιροι της τ. Χωροφυλακής και το Αστυνομικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και με το άρθρο 27 στο Ν 1911/1990 ψηφίστηκε ομόφωνα, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, η ανάγκη και υποχρέωση διαχωρισμού του ΜΤΣ σε δύο ανεξάρτητα Ταμεία, ένα για τους προερχόμενους από τον Στρατό Ξηράς και ένα για τους προερχόμενους από την Ελληνική Αστυνομία και την πρώην Χωροφυλακή (διαχωρισμό με αναλογικό διαμοιρασμό της περιουσίας και όχι αποπομπή).

Αυτή η νομοθετική ρύθμιση αν και ειναι από τις λίγες που ψηφίστηκαν ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ειναι η μοναδική που για ψηφοθηρικούς λόγους και πελατειακές σχέσεις δεν εφαρμόσθηκε ποτέ! Όλα τα άλλα που επικαλείστε αγαπητοί συνέταιροι της τ. Χωροφυλακής και της ΕΛ.ΑΣ. είναι εκ του πονηρού. Πάντα από μία εταιρεία ο αδικημένος θέλει να αποχωρήσει και ο ευνοημένος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και παράνομο και πελατειακό μέσο να τον εμποδίσει. Μπορεί, αγαπητοί μου συνέταιροι της τ. Χωροφυλακής και της ΕΛ.ΑΣ., σε μία εταιρεία που ο ένας εταίρος  συμμετέχει με 10 και ο άλλος με 6, στη διανομή των κερδών να παίρνουν και οι δύο από 8; Αυτό παραβιάζει κατάφορα την αρχή της ανταποδοτικότητας της ισότητας και αναλογικότητας μεταξύ εισφορών του κάθε Κλάδου και παροχών προς του μερισματούχους του.

Αν θεωρείτε, όπως ισχυρίζεστε, ότι το άρθρο 27 του Ν 1911/1990, του διαχωρισμού του ΜΤΣ σε δύο ανεξάρτητα Ταμεία, ένα για τους προερχόμενους από τον Στρατό Ξηράς και ένα για τους προερχόμενους από την Ελληνική Αστυνομία και την πρώην Χωροφυλακή (διαχωρισμό με αναλογικό διαμοιρασμό της περιουσίας και όχι αποπομπή, ) ειναι αντισυνταγματικό, γιατί από το 1990, που ψηφίστηκε, μεχρι σήμερα δεν προσφυγατε στο ΣΤΕ για να τον προσβάλετε και να τον ακυρώσετε και προσφεύγετε σε αμπελοφιλοσοφιες, αόριστες και ανυπόστατες κατηγορίες και πλάγια μέσα και πελατειακές σχέσεις;

Τέλος υποχρέωση κάθε ευνομούμενης και δημοκρατικής πολιτείας, πιστής στις αρχές του δικαίου και των βασικών αρχών του καταστατικού χάρτη της χώρας, του συντάγματος, ειναι να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές και τις επιταγές του συντάγματος και όχι με βάση τις πελατειακές σχέσεις και να εφαρμόσει το νόμο άμεσα, διότι οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται και όχι να ριπτονται στον κάλαθο των αχρήστων, διότι έτσι η ίδια η πολιτεία δείχνει το καλό ή το κακό παράδειγμα, ανάλογα με τη συνέπεια της ή ασυνέπεια της, στους πολίτες της, για την τήρηση ή μη τήρηση των νόμων του κράτους.