Τις νέες αντιαρματικές νάρκες XM-204 αποκτά ο Αμερικανικός ΣτρατόςΟ Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους $ 353,98 εκατομμυρίων, με την Textron Systems, για την προμήθεια των νέων ναρκών XM-204 με ικανότητα προσβολής στην κατακόρυφο (Top Attack).

 Το συμβόλαιο είναι διάρκειας πέντε ετών και αφορά σε απροσδιόριστο αριθμό ναρκών και υπηρεσιών υποστήριξης, μέχρι το ποσό των $ 353,98 εκατομμυρίων. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2023. 

Οι νάρκες είναι φορητές και τοποθετούνται στην περιοχή ενδιαφέροντος σε ελάχιστα λεπτά. Ενσωματώνουν αισθητήρες, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται την παρουσία εχθρικού άρματος μάχης στην περιοχή τους. 

Μόλις εντοπιστεί ο στόχος οι νάρκες εκτοξεύουν τα υπό-πυρομαχικά, τα οποία κινούνται ανοδικά σε προκαθορισμένο ύψος. Τα υπό-πυρομαχικά ενσωματώνουν την πολεμική κεφαλή και αισθητήρα εντοπισμού. Ο αισθητήρας ερευνά το χώρο και μόλις εντοπίσει το στόχο ξεκινά η διαδικασία προσβολής.