Λύση στο Βαθμολογικό-Συνταξιοδοτικό των ΕΠ.ΟΠ.: Εντός Οκτωβρίου κατατίθεται νομοσχέδιο από ΥΠΕΘΑΓραμματεία ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΜΕΝΣ: Ανακοίνωση για το Βαθμολογικό - Συνταξιοδοτικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΜΕΝΣ, επετεύχθη, στη ΔΕΘ, ολιγόλεπτη συνομιλία με τον ΥΦ.ΕΘ.Α. κο. Νικόλαο Χαρδαλιά και Υ.ΕΘ.Α. κο. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. Έτεροι ενημερωθήκαν άμεσα για το σημαντικό θέμα του συνταξιοδοτικού - βαθμολογικού των Επαγγελματιών Οπλιτών, επισημαίνοντας δύο σημεία:

α)Ότι οι πρώτοι Επαγγελματίες Οπλίτες φτάνουν στο επίμαχο ηλικιακό όριο των 50 ετών σε 2 χρόνια με πολύ μικρή χρονική προθεσμία για την άδικη εφαρμογή του νόμου 445/74 στο θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, και

β)Η απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας κο. Παναγιώτη Τσακλόγλου περί ΜΗ συνταξιοδότησης στην περίπτωση αποστρατείας των Επαγγελματιών Οπλιτών στο ηλικιακό όριο των 50 ετών, αλλά την λήψη συνταξιοδότησης στην ηλικία των 60 ετών.

Στο τέλος της συνομιλίας δόθηκαν εγγυήσεις τόσο από τον ΥΦ.ΕΘ.Α. κο. Χαρδαλιά Νικόλαο, όσο και από τον Υ.ΕΘ.Α. κο. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο ότι εντός του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Οκτωβρίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο από το ΥΠ.ΕΘ.Α. το οποίο θα περιέχει το συνταξιοδοτικό των Επαγγελματιών Οπλιτών προς επίλυση, χωρίς όμως να προβούν σε λεπτομέρειες επί του περιεχομένου.

Εφόσον η ηγεσία δεν μας ενημέρωσε σε κανένα επίπεδο ως προς το τρόπο επίλυσης του θέματος στο επερχόμενο νομοσχέδιο, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ποιον ακριβώς τρόπο θα επιλυθεί, έχουμε πάρα ταύτα την πεποίθηση για την υιοθέτηση της προτάσεως μας που καλύπτει το σύνολο του προσωπικού.

loading...
Επιπλέον, δηλώνουμε για πολλοστή φορά ότι είμαστε εναντίον της οποιαδήποτε επίλυσης του συνταξιοδοτικού, με την ένταξη στους Ε.Ο.Θ. των Επαγγελματιών Οπλιτών.

Ως Επαγγελματίες Οπλίτες αρνούμαστε να δεχτούμε και να κατανοήσουμε την περίπτωση ΕΟΘ ως επίλυση αυτού του σημαντικού θέματος που απασχολεί 20.000 – 25.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ξεκαθαρίζουμε και τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι η υπαγωγή των Επαγγελματιών Οπλιτών στο καθεστώς Ε.Ο.Θ. θα σημάνει την υποβάθμιση του θεσμού και θα δημιουργήσει ανισότητα συγκριτικά με τους συναδέλφους μας Εθελοντές Μακράς Θητείας, όταν για εκείνους κατά τη προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΝΕΛ καταργήθηκαν τα όρια ηλικίας του Ν. 445/1974 και προωθήθηκε η βαθμολογική τους αναβάθμιση με 2 βαθμούς επιπλέον, του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού.

Είμαστε βέβαιοι ότι η πρόταση της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση και γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία των Επαγγελματιών Οπλιτών, καθώς η πρόταση έχει 3 βασικά στοιχεία:

α) Κατάργηση ορίων ηλικίας του Ν. 445/1974 και όσοι επιθυμούν κατόπιν αίτησης τους, να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις πέραν των 50 ετών.

β) Βαθμολογική αναβάθμιση στον βαθμό του Ανθυπασπιστή.

γ) ΟΧΙ υπαγωγή στο καθεστώς του Ε.Ο.Θ.

Η υπόψη πρόταση της Γραμματείας ΕΠΟΠ έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των συναδέλφων που επιθυμούν την παραμονή τους πέραν των ορίων ηλικίας του Ν.Δ. 445/1974.