Να λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία η υπερωριακή απασχόληση Στρατιωτικών (24ωρες υπηρεσίες-Ασκήσεις)-Πως θα υπολογίζεταιΓια κάθε ημέρα εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας (3x8ωρα) και συμμετοχής σε άσκηση με διανυκτέρευση (3x8ωρα) θα δίνονται αντίστοιχα 3 ημέρες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας - Πρόταση της Ένωσης Στρατιωτικών Ηπείρου για προσθήκη στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Επιστολή ΕΣΠΕΗΠ προς Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου-ΠΟΜΕΝΣ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικό Στρατιωτικών -Αλλαγές στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου έχει γίνει δέκτης συνεχών αναφορών από μεγάλο αριθμό Στρατιωτικών-μελών μας, μετά την εισαγωγή από το Υπουργείο Εργασίας σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Η Ένωσή μας ζητά να προστεθεί στο Άρθρο 19 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας ένστολου προσωπικού του δημοσίου στο διπλάσιο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010 διάταξη για τον υπολογισμό σαν επιπλέον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας της πλέον του προβλεπόμενου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (24ωρες υπηρεσίες, ασκήσεις) γεγονός αναμφισβήτητο για την συντριπτική πλειοψηφία των Στρατιωτικών για την οποία να προσθέσουμε ότι δυστυχώς πρόκειται για απλήρωτη πραγματική υπερωριακή εργασία και άρα εφόσον πρόκειται για αποδεδειγμένη απλήρωτη, υπερωριακή και πραγματική εργασία πρέπει η αναγνώρισή της να γίνεται χωρίς εισφορές από τον εργαζόμενο. O υπολογισμός της παραπάνω πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας θα γίνεται όπως παρακάτω:

Για κάθε ημέρα εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας(3x8ωρα) και συμμετοχής σε άσκηση με διανυκτέρευση(3x8ωρα) θα δίνονται αντίστοιχα 3 ημέρες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Ο ανωτέρω αναγνωρισμένος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας θα υπολογίζεται πέραν του αυξημένου στο διπλάσιο χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που δίνεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (μάχιμη πενταετία) και δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά οι δύο διατάξεις τα δέκα (10) χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Να τονίσουμε εδώ ότι οι Στρατιωτικοί συμπεριλαμβάνονται στους ελάχιστους εργαζόμενους που συνεχίζουν να εκτελούν τέτοιας μορφής υπηρεσίες και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε εκ νέου για τις ενέργειές σας για την άμεση και δίκαιη επίλυση του ζητήματος που αφορά το σύνολο των συναδέλφων μας.