Το ΥΠΕΘΑ αλλάζει το επίδομα τοκετού στα Στελέχη των ΕΔΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Απαράδεκτη διάκριση στη χορήγηση επιδόματος τοκετού των στρατιωτικών», σας γνωρίζω ότι κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων και η αντιπαραβολή τους με το Υπουργείο Οικονομικών. 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επιτελική μελέτη της αναθεώρησης του Π.Δ. 432/1983, όπου περιλαμβάνεται ρύθμιση με την οποία εξισώνεται το επίδομα τοκετού για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και προωθήθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας για τη συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης του νέου Προεδρικού Διατάγματος.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ