Διευκρινίσεις ΥΠΕΘΑ για την καταβολή αποζημιώσεων εκτέλεσης υπηρεσιών Αργιών στα στελέχη ΣΞΥΕΘΑ για αποζημίωση υπηρεσιών ΣΞ: Αναλήφθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για το 2021-Προτεραιότητα ΓΕΣ η άμεση καταβολή και για το τρέχον έτος

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Στο κενό τα στελέχη του Στρατού Ξηράς για την καταβολή αποζημιώσεων προς εκτέλεση υπηρεσιών Αργιών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) έχει ήδη ολοκληρώσει την καταβολή αποζημιώσεων για τις υπηρεσίες που εκτελέσθηκαν τα έτη 2019 και 2020, ενώ παράλληλα έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού για την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών κατά το έτος 2021.

Επιπρόσθετα, προτεραιότητα του ΓΕΣ είναι να καταστεί εφικτή η άμεση καταβολή της υπόψη αποζημίωσης για το τρέχον έτος και εργάζεται συστηματικά προς την κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος.

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξακολουθεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, προβαίνοντας σε τακτικές και έκτακτες καταβολές αποζημίωσης, οσάκις το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια του εκτελούμενου προϋπολογισμού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ