ΥΠΕΘΑ: Μέριμνα μετακίνησης προσωπικού του Στρατού ΞηράςΟ ΥΕΘΑ, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση σχετικά με την μέριμνα της μετακίνησης του προσωπικού του Στρατού Ξηράς.

«Η μετακίνηση του προσωπικού του Στρατού Ξηράς από και προς τους χώρους εργασίας του, πραγματοποιείται με μικρολεωφορεία και λεωφορεία 10 θέσεων και άνω», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Μέριμνα για διάθεση μεταφορικού μέσου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».

«Η διάθεση των ανωτέρω μέσων μεταφοράς», διευκρίνισε ο υπουργός, «παρόλο που δεν αποτελεί υποχρέωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, γίνεται στο πλαίσιο της γενικότερης μέριμνας για το προσωπικό, εφόσον υφίσταται η δυνατότητα διάθεσης ανάλογων μεταφορικών μέσων, επάρκειας παγίου καυσίμου και με την προϋπόθεση ότι πρόκειται να μεταφερθούν περισσότερα από πέντε άτομα».

Ξεκαθάρισε, ότι το 10 Σύνταγμα Πεζικού «διαθέτει συνολικά τρία μικρολεωφορεία χωρητικότητας 13 – 15 θέσεων, τα οποία έχουν χορηγηθεί ανά ένα σε μονάδες που εδρεύουν στις Φρουρές Σιδηροκάστρου, Κ. Νευροκοπίου και Σερρών, για κάλυψη των υπηρεσιακών υποχρεώσεών τους, μεταξύ αυτών και η εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού τους».

«Ειδικότερα», πρόσθεσε, «το μικρολεωφορείο της Φρουράς Σιδηροκάστρου, στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό, διατίθεται καθημερινά για την μετακίνηση των στελεχών των μονάδων, από και προς την πόλη των Σερρών, όπου βρίσκονται οι οικίες τους».

Όπως ανέφερε ο υπουργός, την παρούσα χρονική περίοδο, «δεν υφίσταται δυνατότητα διάθεσης ετέρου μεταφορικού μέσου μεγαλύτερης χωρητικότητας για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του 10 Συντάγματος Πεζικού».

«Το ΓΕΣ», υπογράμμισε, «έχει κατανείμει σε όλους τους σχηματισμούς λεωφορεία και μικρολεωφορεία για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών τους αναγκών, ενώ συγχρόνως στο πλαίσιο επαύξησης των μεταφορικών δυνατοτήτων του Στρατού Ξηράς, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την προμήθεια νέων – σύγχρονων λεωφορείων και μικρολεωφορείων, αναλόγως των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του, προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος των υπόψη μέσων».

«Την τελευταία διετία», συμπλήρωσε, «πραγματοποιήθηκε η προμήθεια 50 λεωφορείων και μικρολεωφορείων από το ελεύθερο εμπόριο, ενώ επίσης εκδόθηκε εντολή διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια τριών μικρολεωφορείων, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)».

«Το ΓΕΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καλύπτονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες μετακινήσεων των στελεχών, συνεκτιμώντας σε κάθε περίπτωση τις διατιθέμενες πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του» κατέληξε στην απάντησή του ο ΥΕΘΑ.