Το εξοπλιστικό πακέτο εκσυγχρονισμού των ΜΕΚΟ, αύξηση της γερμανικής προσφοράς και σκληρές διαπραγματεύσεις από το Πολεμικό ΝαυτικόΑυξημένη υπήρξε η γερμανική προσφορά για τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής (ΕΜΖ) των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ. Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) που έχει σαφή προτίμηση στη γερμανική πρόταση της κοινοπραξίας των εταιρειών TKMS και Thales Netherlands λόγω του ότι η ThyssenKrupp Marine Systems αποτελεί την πρόταση με το χαμηλό τεχνικό ρίσκο για την εγκατάσταση των νέων συστημάτων που επιθυμεί το ΠΝ.

Η πρόταση των Γερμανών ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης των 150 εκατομμυρίων συγκριτικώς με τις προηγούμενες οικονομικές προσφορές. Η αιτία φέρεται να είναι η γενικότερη ανατίμηση υλικών και υπηρεσιών που υφίστανται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από πλευράς ΠΝ γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις ώστε η τιμή να πέσει κάτω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ και το πρόγραμμα να εκκινήσει περί το 2024 με τα πρώτα δυο πλοία να εισέρχονται για εκσυγχρονισμό και ακολούθως να παραδίδονται δύο έτη αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Γερμανοί επεξεργάζονται νέα προσφορά και έχουν δεσμευτεί να τη παραδώσουν στο ΠΝ το προσεχές χρονικό διάστημα.

Το πακέτο της ThyssenKrupp Marine Systems – Thales Netherlands περιλαμβάνει τις εξής:

Πλήρεις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες ώστε να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες και τα πλοία να λάβουν επιπρόσθετη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 ετών. Στους αεροστρόβιλους θα εφαρμοστούν σε μια σειρά από αναβαθμίσεις ενώ στις ηλεκτρομηχανές θα γίνει γενική επισκευή ή ακόμη και αντικατάσταση.

Εργασίες επί της πλατφόρμας (γενική επισκευή προωστήριου σκεύους, προπέλες, συμπιεστές, σύστημα μεταβλητού βήματος, μέσα πυρόσβεσης κτλ).

Νέο τακτικό σύστημα Tacticos (Block II) από τη Thales Netherlands ή ορθότερα σύστημα διαχείρισης μάχης. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο το ΠΝ να αξιοποιεί το πλήρες φάσμα των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ESSM Block II.

Νέο Ραντάρ NS-110

Βελτίωση των ανθυποβρυχιακών δυνατότητων με αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Γενική επισκευή του πυροβόλο των 127mm.

Νέο ESM (VIGILE 100).

Νέα ραντάρ ελέγχου πυρός STIR 1.2 που βελτιώνουν την ακρίβεια πυρών του κύριου πυροβόλου και προσφέρουν δυνατότητα αξιοποίησης των νέας γενιάς βλημάτων ESSM Block II.

Νέο ραντάρ ναυτιλίας

Βελτίωση των επικοινωνιακών μέσων και δυνατοτήτων τόσο στο εσωτερικό του πλοίου όσο και στο γενικότερο πλαίσιο της αύξησης των μέσων διοίκησης και ελέγχου σε τακτικό επίπεδο.

Εγκατάσταση LWR (Lazer Warning Reciever) της SAAB

Νέοι CW transmitters (πομποί συνεχούς κύματος) ώστε να δύναται να βάλουν τα νέα βλήματα ESSM Block II

Αποτέλεσε καίριο ερώτημα για το ΠΝ τι πραγματικά μπορεί να γίνει με τα αντιπυραυλικά συστήματα εγγύς άμυνας των πλοίων (Close In Weapons Systems). Εξετάστηκε η αναβάθμιση των CIWS Phalanx στο τελευταίο επίπεδο. Πρωταρχικός στόχος ήταν να γίνει και στα δυο Phalanx επί των πλοίων.

Συγκεκριμένα εξετάστηκε η αναβάθμιση των υφιστάμενων Phalanx στο τελευταίο επίπεδο Block 1B Baseline 2. Λόγω όμως του ότι πρόκειται για εντελώς νέο σύστημα και κυριολεκτικά αλλάζουν όλα τα μηχανικά μέρη και τα απάρτια του υφιστάμενου συστήματος το κόστος αυξάνεται κατά πολύ και κυμαίνεται περίπου σε 11 εκατομμύρια ανά μονάδα, δηλαδή περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ ανά φρεγάτα.

Αξιολογήθηκε από τους επιτελείς του ΠΝ και η λύση εγκατάστασης ενός RAM στη πρύμνη με το κόστος να ανέρχεται στα 30 περίπου εκατομμύρια ανά φρεγάτα. Πιθανότατα προκρίνεται η λύση εκσυγχρονιστεί αριθμός Phalanx εάν και εφόσον το επιτρέπει ο συνολικός προϋπολογισμός.

Παράλληλα ζητήθηκε από πλευράς ΠΝ η εγκατάσταση του σόναρ μεταβλητού βάθος CAPTAS-2. Και σε αυτή τη περίπτωση όμως το κόστος θα αυξάνονταν περαιτέρω κάτι που δεν συνάδει με τον προϋπολογισμό του ΠΝ.

Τυχόν συνδυαστικές ενέργειες εγκατάστασης RAM και CAPTAS-2 ήταν επιλογές οι οποίες σε συνδυασμό με αυτές που προαναφέρθηκαν θα εκτόξευαν το κόστος περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τα τέσσερα πλοία, κονδύλι απαγορευτικό δεδομένου του στενού προϋπολογισμού των 500 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερις φρεγάτες. Το ίδιο και η εγκατάσταση νέου ECM αφού θα πλοία θα μείνουν με αυτό που έχουν. Η προμήθεια ενός νέου ECM κυμαίνεται στα 10 εκατομμύρια ανά πλοίο ενώ το κόστος εγκατάστασης και ολοκλήρωσης θα αύξανε τον συνολικό προϋπολογισμό.

Συνεπώς οι επιλογές στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού έπρεπε να είναι μετρημένες, σαφείς, στενευμένες και κυρίως συγκεκριμένες απόρροια προϋπολογισμού προγράμματος, ηλικίας πλοίων και επιχειρησιακού βίου αξιοποίησης.

Ως προς την αύξηση της μαχητικής ισχύος καθοριστικής σημασίας είναι το νέας γενιάς TACTICOS σε συνδυασμό με τα STIR 1.2, τους νέους πομπούς συνεχούς κύματος και βλήματα ESSM Block II που θα επιτρέψουν αυξημένο αριθμό ταυτόχρονων εμπλοκών συγκριτικώς με το σήμερα. Άλλωστε το ESSM Block II διαθέτει ενεργό ερευνητή και στη τελική φάση προσέγγισης του στόχου τον ενεργοποιεί δίνοντας τη δυνατότητα στο πλοίο να εμπλέξει άλλους επιθυμητούς στόχους αναλόγως της τακτικής κατάστασης.

Αντικειμενικός σκοπός του ΠΝ και της ηγεσίας είναι τα πλοία να διατηρηθούν αξιόμαχα σε βάθος τουλάχιστον 15 ετών με ένα πακέτο εκσυγχρονισμού όχι πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ και με προϋπόθεση οι εργασίες να λάβουν χώρα στη χώρα μας. Να τονιστεί πως σε περίπτωση που οι εργασίες εκσυγχρονισμού μέσης ζωής γίνονταν στο εξωτερικό θα υπήρχε μείωση του κόστους της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Για προφανείς όμως λόγους (κυρίως πολιτικούς) επιλέγεται η λύση του εκσυγχρονισμού σε εθνικό επίπεδο και της συμμετοχής των ναυπηγείων.  

Σε επίπεδο μαχητικής ισχύος τα πλοία εισάγουν νέες τεχνολογίες που θα τους επιτρέψουν να βλέπουν καλύτερα, να διαχειρίζονται τις απειλές καλύτερα και να αξιοποιούν τα βλήματα ESSM Block II. Παράλληλα να αυξηθεί κατακόρυφα η αξιοπιστία του μηχανολογικού τους και ηλεκτρολογικού τους εξοπλισμού ώστε να είναι πλήρως αξιόμαχα και αξιόπιστα από τεχνικής πλευράς ικανά να επιχειρούν με αυξημένες δυνατότητες για τουλάχιστον 15 έτη.

Ο μη εκσυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ για το ΠΝ θα σήμανε την πρόωρη απαξίωση μονάδων που μπορούν και επιβάλλεται να διατηρηθούν αξιόμαχες και αποτελεσματικές συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρησή οροφών φρεγατών και της γενικότερης δομής δυνάμεων του ΠΝ.