Χορήγηση νέων Στρατιωτικών Ταυτοτήτων με ισχύ ταξιδιωτικών εγγράφωνΥΕΘΑ για χορήγηση νέων στρατιωτικών ταυτοτήτων που θα αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα στα στελέχη ΕΔ: Αναμένεται έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ και ολοκλήρωση τρέχοντος διαγωνισμού από ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Χορήγηση ταυτοτήτων που θα αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ)», σας γνωρίζω ότι το ΥΠΕΘΑ, μέσω του ΓΕΕΘΑ, έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ, από την εξουσιοδοτική διάταξη των άρθρων 40 και 48 του Ν.4609/2019 (Α' 67), η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων προϋποθέτει την περιέλευση στοιχείων από την συναρμόδια Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, συνυπολογιστέα παράμετρο συνιστά η ολοκλήρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του τρέχοντος διαγωνισμού για την προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ).

Ως εκ τούτου και λόγω της μη ολοκλήρωσης του ως άνω διαγωνισμού, δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, καθώς ο διαγωνισμός επισπεύδεται με μέριμνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ