Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών – Όλα τα ονόματα«Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: ΩΝ026-80Β ΕΔΥΕΘΑ: 169

Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω Υπαξιωματικούς:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Proagwges Ypjkwn ΩΝ026 80Β 1 by enoplos.gr