Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί (ΕΔΥΕΘΑ)«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΟΜΓ6-ΜΡΔ ΕΔΥΕΘΑ: 144/2022

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε:

β. Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 03-08-2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

ζ. Σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 23-07-2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

ιδ. Σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 15-06-2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:


597224252-ΨΟΜΓ6-ΜΡΔ by enoplos.gr