Έρχονται ταχέα σκάφη Viking Norsafe S-1200 Armored για τις Ειδικές ΔυνάμειςΥπογράφηκε η 1η εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας-πλαίσιο που αφορά στην «Προμήθεια και αρχική υποστήριξη επτά ταχυπλόων σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού», μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας «VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS S.M S.A.».

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εκτελεστική σύμβαση είναι συνολικής συμβατικής αξίας 2.731.339,52 ευρώ. Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, αρχίζει από την υπογραφή της και τόπος παράδοσης των ταχύπλοων σκαφών θα είναι το Κέντρο Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Το υπό προμήθεια ταχύπλοο σκάφος(με το σύνολο του εξοπλισμού του) είναι το «Viking Norsafe S-1200 Armored»-«MUNIN S-1200» της εν λόγω εταιρείας.