Επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων ΔυνάμεωνΠλησιάζουν οι ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων, με τις υποχρεώσεις στα νοικοκυριά να χτυπούν στο «κόκκινο» και πυκνώνουν οι φωνές των μελών μας κι όχι μόνο, με το ρητορικό ερώτημα «γιατί δεν έχει επιστρέψει η καταβολή των Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα Άδειας στους δημοσίους υπαλλήλους». 

Θυμίζουμε, πως απόρροια του δεύτερου μνημονίου (Μεσοπρόθεσμο) ήταν να καταργηθούν οι λεγόμενοι 13ος και 14ος μισθοί στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Χαρακτηριστικά ανέφερε ο νόμος 4093/12 (ΦΕΚ Α΄ 222/12-12-2012), στο άρθρο 1, παράγραφο Γ, υποπαράγραφο 1, εδάφιο 1, «Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.» .Βέβαια, αξίζει στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως πολύ πριν τις 1-1-2013, όπου και έγινε η ολική κατάργησή τους, με αντίστοιχα νομοθετήματα, ήδη από το 2010, είχε ξεκινήσει η σταδιακή περικοπή τους.

Ο ίδιος όμως ο νόμος 4093/2012 είχε ως αντικείμενο την «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Είναι σαφές πως τίποτα από τα ανωτέρω δεν υφίσταται σήμερα ώστε να είναι δεσμευτική η κατάργηση των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και επιδόματος Αδείας. Πόσο μάλλον όταν από τις 21-8-2018 έχουμε ως χώρα βγει «πανηγυρικά» από τα μνημόνια.

Είναι πραγματικά πολύ οξύμωρο, όταν ως πολιτεία-κράτος δείχνει συστηματικά ανθρωπιά και αλληλεγγύη (και καλώς κάνει) σε συνανθρώπους μας που έχουν λόγω πολέμου ή άλλων αιτιών εισρεύσει στη χώρα μας (νομίμως ή παρατύπως) και δεν μεριμνάει για την επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή στην προ μνημονίων κατά-σταση, για τους πολίτες της. 

Ως Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) ζητούμε την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι χρέος της πολιτείας να στηρίξει επιτέλους (έστω και με καθυστέρηση άνω των τεσ-σάρων ετών) τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που επωμίστηκαν εν τέλει το μεγαλύτερο ίσως βάρος της όλης εθνικής προσπάθειας για ανάταση των οικονομικών της χώρας.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                           Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                            6983-505524