Οι Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στρατιωτικών για το 2022Δείτε όλες τις Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στρατιωτικών έτους 2022 στον παρακάτω πίνακα:

A/A      ΜΗΝΑΣ          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(1) Ιανουάριος 2022  Τετάρτη 26 Ιαν. 2022

(2) Φεβρουάριος 2022  Πέμπτη 24 Φεβ. 2022

(3) Μάρτιος 2022     Τετάρτη 23 Μαρ. 2022

(4) Απρίλιος 2022 Τρίτη 26 Απρ. 2022

(5) Μάιος 2022       Πέμπτη 26 Μαϊ. 2022

(6) Ιούνιος 2022      Παρασκευή 24 Ιουν. 2022

(7) Ιούλιος 2022      Τρίτη 26 Ιουλ. 2022

(8) Αύγουστος 2022   Παρασκευή 26 Αυγ. 2022

(9) Σεπτέμβριος 2022    Δευτέρα 26 Σεπ. 2022

(10) Οκτώβριος 2022   Τετάρτη 26 Οκτ. 2022

(11) Νοέμβριος 2022   Πέμπτη 24 Νοε. 2022

(12) Δεκέμβριος 2022   Παρασκευή 23 Δεκ. 2022