Ποιοι Υπαξιωματικοί ΑΣΣΥ-ΕΜΘ Σ.Ξ. θα κριθούν στις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023-2024 (ΕΔΥΕΘΑ)Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ, Εθελοντών και Εθελοντών - Εθελοντριών Μακράς Θητείας Έτους 2023-2024 ΑΔΑ: ΩΔΕΣ6-Ψ17 ΕΔΥΕΘΑ: 211

Κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2023-2024 πρόκειται να κριθούν οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, Εθελοντές και Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που αναγράφονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «Δ».:

«Α» Κατάσταση Μονίμων Αρχιλοχιών Τάξης ΣΜΥ 2011 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024

«Β» Κατάσταση Μονίμων Επιλοχιών Τάξης ΣΜΥ 2018 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024

«Γ» Κατάσταση Μονίμων Λοχιών Τάξης ΣΜΥ 2021 που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024


«Δ» Κατάσταση Εθελοντών Μακράς Θητείας Αρχιλοχιών Όπλων - Σωμάτων που Πρόκειται να Κριθούν κατά τις Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Έτους 2023 - 2024

Δείτε την σχετική απόφαση:


ΤακτικέςκρίσειςΥπξκων-ΩΔΕΣ6... by enoplos.gr