Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΠ.ΟΠ. μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών- Όλα τα ονόματαΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 13 του ν. 3883/2010, τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες μετατασσομένων ΕΜΘ Υπαξιωματικών - ΕΠΟΠ, όπως παρακάτω:

α. ΕΠΟΠ Επιλοχία Υγειονομικού Στακινού Αναστασία του Χαριλάου (ΑΜ:ΕΠΟ01819/09), στο Υγειονομικό Σώμα με την ειδικότητα του βοηθού παθολογοανατομικού εργαστηρίου.

β. ΕΠΟΠ Επιλοχία Τεχνικού Ματσαρίδη Ηλία του Τριαντάφυλλου (ΑΜ:ΕΠΟ03687/10), στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού με την ειδικότητα του μετεωρολόγου.

γ. ΕΠΟΠ Επιλοχία Υλικού Πολέμου Τσαλίκογλου Δημήτριο του Απόλλωνα (ΑΜ:ΕΠΟ08167/11), στο Υγειονομικό Σώμα με την ειδικότητα του βοηθού ανάνηψης - αναισθησιολόγου.

δ. ΕΠΟΠ Επιλοχία Υγειονομικού Παρασκευοπούλου Ελπίδα του Βασιλείου (ΑΜ:ΕΠΟ08627/11), στο Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων με την ειδικότητα του στρατιωτικού γραμματέα.

ε. ΕΠΟΠ Επιλοχία Πυροβολικού Αναγνώστου Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ:ΕΠΟ09131/11), στο Υγειονομικό Σώμα με την ειδικότητα του βοηθού μικροβιολογικού και βιοχημικού εργαστηρίου.

στ. ΕΠΟΠ Επιλοχία Υγειονομικού Κλεάνθη Κυριακή του Γεωργίου (ΑΜ:ΕΠΟ13262/12), στο Υγειονομικό Σώμα με την ειδικότητα του βοηθού φυσιοθεραπευτή.

ζ. ΕΠΟΠ Επιλοχία Υλικού Πολέμου Ευθυμίου Ανδρέα του Χρήστου (ΑΜ:ΕΠΟ15446/13), στο Υγειονομικό Σώμα με την ειδικότητα του βοηθού ακτινολογικού εργαστηρίου.

η. ΕΠΟΠ Λοχία Πυροβολικού Κότσιρα Αλεξάνδρα του Ηλία (ΑΜ:ΕΠΟ18695/14), στο Όπλο του Μηχανικού με την ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού.

θ. ΕΠΟΠ Λοχία Οικονομικού Καραγιάννη Πωλίνα του Κωνσταντίνου (ΑΜ:ΕΠΟ20086/16), στο Οικονομικό Σώμα με την ειδικότητα του ταμιακού.

ι. ΕΠΟΠ Λοχία Γεωγραφικού Λέκκα Παναγιώτα - Δήμητρα του Αναστασίου (ΑΜ:ΕΠΟ20233/16), στο Γεωγραφικό Σώμα με την ειδικότητα του τοπογράφου γεωγραφικού.

2. Ονομάζουμε:
α. Επιλοχίες, σύμφωνα τα άρθρα 9, 12 και 13 του ν. 3883/2010, τους μετατασσόμενους ΕΠΟΠ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:

(1) Υγειονομικού Στακινού Αναστασία του Χαριλάου (ΑΜ:ΜΥ22042), η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών της Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού του Υγειονομικού Σώματος.

(2) Αεροπορίας Στρατού Ματσαρίδη Ηλία του Τριαντάφυλλου (ΑΜ:ΜΥ22043), ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών Όπλων.

(3) Υγειονομικού Τσαλίκογλου Δημήτριο του Απόλλωνα (ΑΜ:ΜΥ22044), ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών της Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού του Υγειονομικού Σώματος.

(4) Στρατιωτικών Γραμματέων Παρασκευοπούλου Ελπίδα του Βασιλείου (ΑΜ:ΜΥ22045), η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων.

(5) Υγειονομικού Αναγνώστου Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ:ΜΥ22046), ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών της Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού του Υγειονομικού Σώματος.

(6) Υγειονομικού Κλεάνθη Κυριακή του Γεωργίου (ΑΜ:ΜΥ22047), η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών της Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού του Υγειονομικού Σώματος.

(7) Υγειονομικού Ευθυμίου Ανδρέα του Χρήστου (ΑΜ:ΜΥ22048), ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών της Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού του Υγειονομικού Σώματος.

β. Λοχίες, σύμφωνα τα άρθρα 9, 12 και 13 του ν. 3883/2010, τους μετατασσόμενους ΕΠΟΠ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:

(1) Μηχανικού Κότσιρα Αλεξάνδρα του Ηλία (ΑΜ:ΜΥ22049), η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών Όπλων.

(2) Οικονομικού Καραγιάννη Πωλίνα του Κωνσταντίνου (ΑΜ:ΜΥ22050), η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος.

(3) Γεωγραφικού Λέκκα Παναγιώτα - Δήμητρα του Αναστασίου, (ΑΜ:ΜΥ22051) η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών του Γεωγραφικού Σώματος.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.