ΥΠΕΘΑ: Εορταστικές άδειες προσωπικού Ενόπλων ΔυνάμεωνΣτις μονάδες κοινοποιήθηκαν επίσημα από το ΥΠΕΘΑ οι ημερομηνίες των εορταστικών αδειών  Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για το στρατιωτικό προσωπικό οι δύο περίοδοι είναι οι εξής:

1η περίοδος: Από 17 Δεκεμβρίου 2022 έως 28 Δεκεμβρίου 2022

2η περίοδος: Από 30 Δεκεμβρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022

Για το πολιτικό προσωπικό:

1η περίοδος: Από 19 Δεκεμβρίου 2022 έως 28 Δεκεμβρίου 2022 (7 εργάσιμες ημέρες)

2η περίοδος: Από 30 Δεκεμβρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022 (7 εργάσιμες ημέρες)

Το σχετικό έγγραφο: