Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανχων-Τχων Ο-ΣΑΠΟΦΑΣΗ
Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς ΑΔΑ: 65846-ΠΩΒ ΕΔΥΕΘΑ: 200

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σε Συνταγματάρχες, τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 04.07.2022, ημερομηνία κατά την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών – Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2022-2023, με το από 04.07.2022 π.δ. (Γ΄1760, ΕΔΥΕΘΑ 115/2022):...

β. Σε Αντισυνταγματάρχες, τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 04.07.2022, ημερομηνία κατά την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Αντισυνταγματαρχών – Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2022-2023, με το από 04.07.2022 π.δ. (Γ΄ 1760, ΕΔΥΕΘΑ 115/2022):...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Προαγωγές Ανωτέρων 65846 ΠΩΒ by enoplos.gr