Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΥπαξιωματικώνΚυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2021 και 2022,που συντάχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ): ΕΤΟΣ 2021 Προακτέων Μον. Λχιών λόγω συμπλήρωσης τυπικών προσόντων:

 α. Αεροπορίας Στρατού Φιτσοδασκαλάκη Απόστολου, ΑΜ:ΜΥ21379.

β. Αεροπορίας Στρατού Καλαϊτζή Μαρίας, ΑΜ:ΜΥ21381.

γ. Αεροπορίας Στρατού Γιαννακόπουλου Αλέξανδρου, ΑΜ:ΜΥ21385.

δ. Αεροπορίας Στρατού Σπυρόπουλου Ιωάννη, ΑΜ:ΜΥ21392. ΑΔΑ: ΨΔ1Β6-28Ε

 .ε. Αεροπορίας Στρατού Μαρούλη Παναγιώτη, ΑΜ:ΜΥ21394.

στ. Αεροπορίας Στρατού Παπαδούλη Αλεξάνδρας, ΑΜ:ΜΥ21398.

ζ. Αεροπορίας Στρατού Τσακυράκη Άγγελου-Κωνσταντίνου, ΑΜ:ΜΥ21406.

η. Αεροπορίας Στρατού Σκουμπόπουλου Μάρκου, ΑΜ:ΜΥ21407.

θ. Αεροπορίας Στρατού Κουντουράκη Γεώργιου, ΑΜ:ΜΥ21413.

ι. Αεροπορίας Στρατού Αλεξίου Χρήστου, ΑΜ:ΜΥ21418.

ια. Αεροπορίας Στρατού Κοντοδήμου Ελευθερίας, ΑΜ:ΜΥ21420.

ιβ. Αεροπορίας Στρατού Κόλλια Ελευθέριου, ΑΜ:ΜΥ21425.ΕΤΟΣ 2022 

1.Προακτέων ΕΜΘ Αλχιών λόγω συμπλήρωσης τυπικών προσόντων:

α. Πεζικού Αλαγκιοζίδη Ευστράτιου, ΑΜ:ΜΟ10853.

β. Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Μπαραμπάτη Ηλία, ΑΜ:ΜΟ12500.

2.Προακτέου Επχία Υλικού Πολέμου Τανασέσκου Μπογκντάν-Κονσταντίν, ΑΜ:ΜΥ21512. 

3.Προακτέων Μον. Λχιών λόγω συμπλήρωσης τυπικών προσόντων: α.Τεχνίτη Εφοδιασμού Μεταφορών Μπράμη Θωμαΐδας, ΑΜ:ΜΥ21577.

β.Τεχνίτη Εφοδιασμού Μεταφορών Δούμπαλα Δήμητρας, ΑΜ:ΜΥ21578.

γ.Τεχνίτη Εφοδιασμού Μεταφορών Χρονόπουλου Δημήτριου, ΑΜ:ΜΥ21579.

δ.Υλικού Πολέμου Τσαρτσαράκη Ελένης, ΑΜ:ΜΥ21667.

ε.Γεωγραφικού Πετεβέ Ελευθερίας-Χρυσοβαλάντη, ΑΜ:ΜΥ21661.

στ.Γεωγραφικού Φουντά Ελένης, ΑΜ:ΜΥ21662.

4. Ανακαλούμε, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.412.06/12/636489/Σ.7847/10 Οκτ22/ΓΕΣ/Β1/3 απόφασης του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού«Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών για ταέτη 2020, 2021 και 2023», που κοινοποιήθηκε με την 169/2022 ΕΔΥΕΘΑ, την υπ’αριθμ. Φ.412.06/4/612320/Σ.3567/10 Μαϊ 22/ΓΕΣ/Β1/3 απόφαση του Διευθυντή Β΄Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων ΑΔΑ: ΨΔ1Β6-28Ε

  Κρίσεων Υπαξιωματικών έτους 2022- 2023» που κοινοποιήθηκε με την 77/2022ΕΔΥΕΘΑ, μόνο σε ότι αφορά στον αναγραφόμενο στην παράγραφο (3) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών (Ανδρών) Σωμάτων Υγειονομικού, Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού Τζήκα Αντώνιου, ΑΜ:ΜΟ12659. 5. Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.412.06/12/636489/Σ.7847/10 Οκτ22/ΓΕΣ/Β1/3 απόφασης του Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού «Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών για τα έτη 2020, 2021 και 2023», που κοινοποιήθηκε με την 169/2022 ΕΔΥΕΘΑ, μόνο σε ό,τι αφορά στο όνομα του αναγραφόμενου στην παράγραφο 1 ζ (Έτος 2022) απότο εσφαλμένο «Γεώργιου» στο ορθό «Γρηγόριου».