Αναγνώριση Γάμου Στελεχών Ενόπλων ΔυνάμεωνΠ.Ο.Ε.Σ + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π. - Διάφορα Οικονομικά (Αναγνώριση Γάμου Στρατιωτικών)

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του (β) σχετικού καταργήθηκε από την 23.7.2002 η υποχρέωση άρθρου 2 του (α) ομοίου για καταβολή ενός βασικού μισθού του εν ενεργεία στρατιωτικού για την αναγνώριση του γάμου του που τέλεσε μέχρι την αυτή ως άνω ημερομηνία (22.7.2002), όπως εξάλλου έχουμε ήδη αναδείξει [ως σχετικό (γ)].  
 
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ζητά έως σήμερα από εν ενεργεία στρατιωτικούς, που για οποιοδήποτε λόγο δεν αναγνώρισαν το γάμο τους που τελέστηκε πριν την 22.7.2002, προκειμένου να τον αναγνωρίσει σήμερα, να καταβάλλει ποσό ίσο με ένα βασικό μισθό που αντιστοιχεί κατά την ημερομηνία της αίτησης, δηλαδή στον βασικό μισθό που λαμβάνει σήμερα
 
.Όπως μας γνώρισε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.), με το (στ) σχετικό έγγραφό της, το οποίο επισυνάπτουμε, είκοσι έναν (21) μήνες μετά την (ε) σχετική απάντηση του ΥΠΕΘΑ επί της (δ) σχετικής ερώτησης βουλευτών του ΚΚΕ, παρά τη διαβεβαίωση του κ. ΥΕΘΑ ότι κατά την (τότε) παρούσα φάση, βρισκόταν στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ, για τη διαμόρφωση του ύψους του χρηματικού ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ο μέτοχος ή μερισματούχος του, ουδεμία τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου έχει υπάρξει.