Ο τουρκικός κίνδυνος στο Αιγαίο αλλάζει τα πάντα και στην ΕθνοφυλακήΝέος νόμος από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας φέρνει δομικές αλλαγές λόγω πιθανών επικίνδυνων σεναρίων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Στην αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, με σειρά αλλαγών, προχωράει το υπουργείο Άμυνας με στόχο να γίνει σύγχρονη και περισσότερο μάχιμη και συνακόλουθα να ενισχυθεί η συμβολή της στην άμυνα της χώρας.

Οι παρεμβάσεις μάλιστα θα προωθηθούν άμεσα, αφού κάθε αποτρεπτικό εργαλείο για τις Ενοπλες Δυνάμεις θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο σε μία περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα αυξάνεται και παγιώνεται.

Ανακοίνωση του υπουργού άμυνας για το νομοσχέδιο για την Εθνοφυλακή

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου, με θέμα «Σχετικά με τον αναμενόμενο νέο Νόμο περί Εθνοφυλακής», σας γνωρίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του σχεδίου για το νέο νόμο «Περί Εθνοφυλακής», το οποίο έχει υποβληθεί στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και τελεί υπό τελική επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, προκειμένου να αντικαταστήσει το ν.1295/1982
(Α ́126).

Συναφώς έχει ολοκληρωθεί και η Σύνταξη προσχεδίου Στρατιωτικού Κανονισμού για την Οργάνωση και Λειτουργία της Εθνοφυλακής, το οποίο θα οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί μετά τη ψήφιση του νέου νόμου”.

Η Εθνοφυλακή κάτω από το πρίσμα των τουρκικών απειλών και της κοινωνίας σήμερα
Εθνοφυλακή υπάρχει και σήμερα και αριθμός πολιτών συμμετέχει εθελοντικά σε ασκήσεις και βολές. Πεποίθηση όμως του υπουργείου Αμυνας είναι πως η συγκεκριμένη οργανική Ενοπλη Δύναμη του Στρατού Ξηράς μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική.

Επιδίωξη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνοφυλακή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να λύνει χρόνιες αγκυλώσεις, οι οποίες στο παρελθόν φρέναραν την αναβάθμισή της. Η εμπλοκή των Ταγμάτων Εθνοφυλακής σε αποστολές άμυνας κατά την υλοποίηση των σχεδίων αποτροπής του «Πενταγώνου» καταδεικνύει τη σοβαρότητα του θεσμού της Εθνοφυλακής.

Έχει «κλειδώσει» καταρχάς η θέσπιση κινήτρων προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής των εθνοφυλάκων στη στρατιωτική εκπαίδευση στο 100%, τουτέστιν να μετέχουν άπαντες. Για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το 2018 το ποσοστό συμμετοχής των εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση ήταν της τάξης του 35% ενώ το 2019 καταγράφηκε μείωση.

Θεσπίζονται κίνητρα για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στη στρατιωτική εκπαίδευση. Στόχος είναι το έτος 2023 η συμμετοχή να ανέλθει στο 100%. Το 2018 το ποσοστό συμμετοχής των εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση ήταν στο 35% ενώ το 2019 υπήρξε μείωση στη συμμετοχή.

Αναβαθμίζεται και καθορίζεται νέα πολιτική εκπαίδευση των εθνοφυλάκων, η οποία θα εδράζεται στην αποστολή της μονάδας όπου υπάγονται και θα μπορεί να πραγματοποιείται και ημέρες εκτός Κυριακής. Σημειώνεται ότι σήμερα οι εκπαιδεύσεις και οι ασκήσεις των εθνοφυλάκων γίνονται μόνο Κυριακές.

Θα αυξηθεί το ποσοστό στελέχωσης των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και του νομού Εβρου, εξετάζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και των γυναικών, αφού όμως ληφθούν υπόψη θέματα θεσμικά, νομικά και εκπαίδευσης

Δημιουργούνται μονάδες Εθνοφυλακής στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη στους τομείς της κυβερνοάμυνας - Νοσηλευτικής / Ιατρικής και σε τεχνικές ειδικότητες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Πρόκειται για αλλαγές που στοχεύουν στη γενικότερη προσφορά της Εθνοφυλακής και των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία.

Κατά συνέπεια η αποστολή της Εθνοφυλακής συνίσταται αφενός στη συμβολή στην άμυνα της χώρας, στη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας του Στρατού Ξηράς και στην ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους και αφετέρου στην παραγωγή εθνικού και κοινωνικού έργου το οποίο επιτελούν οι εθνοφύλακες όλα αυτά τα χρόνια στις τοπικές κοινωνίες.