Έρχονται νέες ελαστικοί λέμβοι για τις Ειδικές ΔυνάμειςΑπό Σάββας Δ. Βλάσσης

Η ΓΔΑΕΕ ανακοίνωσε ότι στις 11 Νοεμβρίου την υπογραφή των Συμφωνιών Πλαίσιο 011Β/22 και 012Β/22, με αντικείμενο την προμήθεια 183 ελαστικών λέμβων 7-10 ατόμων και την Εν Συνεχεία Υποστήριξή τους αντίστοιχα, με αντισυμβαλλόμενο την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ» διά του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Ανδρέα

Το σχετικό υποπρόγραμμα «Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων 7-10 Ατόμων» είχε παρουσιασθεί στην Βουλή στις 22 Μαρτίου 2022. Η Συμφωνία Πλαίσιο καλύπτει ανάγκες των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού, προς αντικατάσταση αντιστοίχων παλαιοτέρων ετών που κατόπιν χρήσεως 22 ετών έχουν εξαντλήσει τον χρόνο ζωής τους.

Ο διαγωνισμός 05/20 είχε προκηρυχθεί στις 14 Ιανουαρίου 2020 για συμφωνία πλαίσιο 4ετούς διάρκειας με αντικείμενο την Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων 7-10 Ατόμων και ξεχωριστής συμφωνίας πλαίσιο 7ετούς διάρκειας (σε αντιστοιχία με τη συμφωνία πλαίσιο της προμήθειας) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη αυτών, προϋπολογιστικού κόστους 2.030.400 €. Στις 10 Ιουνίου 2021 η εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΡΗΣ», της οποίας ο φάκελος τεχνικής προσφοράς ήταν ο μόνος που έγινε αποδεκτός, είχε προσκληθεί από την ΓΔΑΕΕ σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της.

Οι λέμβοι έχουν μήκος γάστρας 4,7 μέτρα, πλάτος γάστρας 1,98 μέτρα και βύθισμα 30 εκατοστών. Το μέγιστο προτεινόμενο φορτίο από τον κατασκευαστή, ανέρχεται σε 1.251 κιλά, συμπεριλαμβανομένου του εξωλέμβιου κινητήρα, μέγιστης ισχύος 60 ίππων. Το υλικό κατασκευής είναι PVC/Hypalon και η λέμβος φέρει 7+1 αεροθαλάμους.

Η προμήθεια εξωλέμβιων κινητήρων για τις λέμβους, προβλέπεται με άλλη προμήθεια.