Πρόβλημα στην θέρμανση των στρατιωτικών οικημάτωνΠ.Ο.Ε.Σ + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Ώρες Λειτουργίας Κεντρικών Θερμάνσεων

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.
                                
Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), με το οποίο μεταφέρεται το παράπονο των στελεχών του ΣΞ σχετικά με τη θέρμανση των στρατιωτικών οικημάτων λόγω ελλείψεως σε καύσιμα.

Πέραν του γεγονότος ότι η ανωτέρω κατάσταση συνεπάγεται μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οικείες Διαταγές, υφίσταται και η ανθρώπινη πλευρά του προβλήματος, όπου τα στελέχη και τις οικογένειές τους βρίσκονται εγκλωβισμένα ανάμεσα στην έλλειψη μέριμνας και τις καιρικές συνθήκες, τόσο στα στρατιωτικά οικήματα, όσο και στους χώρους εργασίας.
 
Την στιγμή που η Ομοσπονδία μας, διαρκώς αναδεικνύει ασταμάτητα προβλήματα των στρατιωτικών που χρονίζουν και δεν τυχαίνουν επίλυσης, θεωρεί αδιανόητο να παρουσιάζονται προβλήματα και τέτοιου είδους, που υποδηλώνουν μια σαφή αδιαφορία για το προσωπικό.
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε για την παρέμβασή σας για την επίλυση του προβλήματος.


112- Λειτουργία Κεντ. Θερμά... by ΠΟ ΕΣ