Ασφαλιστικό / Συντάξιμη Υπηρεσία Επαγγελματιών ΟπλιτώνΠ.Ο.Ε.Σ. - Ασφαλιστικό / Συντάξιμη Υπηρεσία Επαγγελματιών Οπλιτών

ΘΕΜΑ:   Ασφαλιστικό / Συντάξιμη Υπηρεσία Επαγγελματιών Οπλιτών

ΣΧΕΤ. :   α.   ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»)

              β.   Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»)

              γ.   Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

              δ.   Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1324/2022 έγγραφό μας

              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1377/2022 έγγραφό μας

              ζ.    Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 1241Ε/2022/ΥΠΕΚΥ

              Κύριε Υπουργέ.

 Η Ομοσπονδία μας συστηματικά και συντονισμένα αναδεικνύει διαρκώς το μείζον πρόβλημα του ηλικιακού ορίου των 50 ετών, για την αυτεπάγγελτη αποστρατεία των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στις ΕΔ, πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες συναδέλφους μας και το οποίο η Πολιτεία συντηρεί τεχνηέντως παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε, πλέον, επικίνδυνα στην υλοποίηση της σχετικής πρόνοιας, ήτοι την αποστρατεία στελεχών, όπως το (α) σχετικό προβλέπει.

 Υπενθυμίζουμε ότι, η σχετική νομοθεσία με την οποία προσελήφθησαν προέβλεπε δυνατότητα 35ετούς υπηρεσίας, ενώ το ζήτημα του ασφαλιστικού των ΕΠΟΠ περιπλέκεται λόγω της ύπαρξης μεγάλης μερίδας των στελεχών που εισήλθαν στις ΕΔ σε ηλικία έως 28 ετών, άρα αδυνατούν να κατοχυρώσουν ικανό ασφαλιστικό χρόνο για αξιοπρεπή σύνταξη, όπως εξάλλου αναδείξαμε πρόσφατα και με το (στ) σχετικό έγγραφό μας.

 Αυτά συνεπάγονται ότι το δικαίωμά των ΕΠ.ΟΠ. για σύνταξη υπό ισότιμους όρους σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη των ΕΔ, δικαίωμα που είναι, αν μη τι άλλο, αναφαίρετο και συνταγματικώς κατοχυρωμένο, ακυρώνεται στην πράξη.

 Η Ομοσπονδία μας πρόσφατα υπενθύμισε για μια ακόμα φορά δύο πολύ απλές προτάσεις της για τη συνολική θεραπεία του προβλήματος, που βασίζονται σε δύο άξονες, ήτοι:

              α.   Την κατάργηση ή τροποποίηση του ηλικιακού ορίου των 50 ετών [ιδέτε σχετικό (ε)].

              β.   Την εφαρμογή των υφιστάμενων ασφαλιστικών προβλέψεων με την κατάλληλη προσαρμογή στην περίπτωση [ιδέτε ζήτημα ασφαλιστικών 5ετιών σχετικού (στ)].

 Εντούτοις, με το (ζ) σχετικό έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Π. Τσακλόγλου, ως απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, γίναμε για μια ακόμα φορά κοινωνοί του κυνισμού με τον οποίο έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα τα στελέχη των ΕΔ.

 Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Υφυπουργός αφού πρώτα προέβη σε απλή αναφορά του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ήτοι μας υπενθύμισε ότι τα στελέχη αυτά αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας, κατέληξε στο κυνικό συμπέρασμα ότι, για τα στελέχη που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

 Σε απλά ελληνικά, η Πολιτεία τους ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να αρκεστούν στην σύνταξη που τους αναλογεί στην ηλικία των 50 ετών ή εφόσον επιθυμούν, μετά την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους να αναζητήσουν άλλη εργασία, προκειμένου να συμπληρώσουν κι άλλα συντάξιμα έτη, καταλήγοντας στο γνωστό πινγκ πονγκ μετακύλισης αρμοδιοτήτων και ευθυνών που για κανένα λόγο δεν πρέπει να απασχολεί τα στελέχη των ΕΔ.

              Κύριε Υπουργέ.

 Θα επαναλάβουμε ότι όσο αναμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο που υποσχεθήκατε, ο χρόνος για τα θιγόμενα στελέχη περνάει, δημιουργώντας πρόσθετη ανησυχία. Οι συνάδελφοι που εισήλθαν πρώτοι στο θεσμό των ΕΠΟΠ, πλησιάζουν επικίνδυνα το ηλικιακό όριο των 50 ετών. Δεν είναι δυνατόν -ούτε είναι αποδεκτό- στελέχη που έχουν δώσει το Είναι τους στις ΕΔ και την Πατρίδα, να αντιμετωπίζονται καθ’ αυτόν τον τρόπο λόγω μιας αβλεψίας του νομοθέτη κατά τα πρώτα στάδια της πρόσληψής τους στις ΕΔ.

 Η Πολιτεία υποχρεούται να δώσει λύση άμεσα στο πρόβλημα. Οι ΕΠ.ΟΠ. δεν μπορούν να αποστρατεύονται με την κατάληψη του ηλικιακού ορίου στα 50 έτη, ούτε είναι αποδεκτό να λαμβάνουν σύνταξη δέκα (10) χρόνια μετά. Οι στρατιωτικοί επιτελούν ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο και απαιτητικό λειτούργημα και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με βάση γενικές πρόνοιες του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου.

 Για το λόγο αυτό επανερχόμαστε στην πάγια θέση μας για εναρμόνιση του συνταξιοδοτικού πλαισίου που αφορά τους ΕΠΟΠ με αυτό των υπολοίπων στρατιωτικών. Παράλληλα, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρξει προσαρμογή των νομοθετικών προνοιών των ασφαλιστικών 5ετίας που προβλέπουν τόσο το άρθρο 4 του (γ) ομοίου, όσο και το άρθρο 11 του (δ) ομοίου το οποίο, ως αναδείξαμε πρόσφατα, οδεύει προς αντικατάσταση από δυσμενέστερη διάταξη αν και εφαρμόστηκε ποτέ, προκειμένου να δύνανται οι ΕΠΟΠ (ακόμα και αυτοί που εισήλθαν στο θεσμό στην ηλικία των 28 ετών) να θεμελιώνουν ισότιμα δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 Χειριστές, Λοχαγός (ΦΔΒ) Σαντοριναίος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Ασφαλιστικών/Συνταξιοδοτικών Θεμάτων, τηλ. 6984115311, Επιλοχίας (ΤΘ) Ρούντσιος Πολυχρόνης, Υπεύθυνος Θεμάτων ΕΠΟΠ, τηλ. 6989633009.