Αποστρατείες Επαγγελματιών Οπλιτών ΕΠ.ΟΠ.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1.Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του  Αρχικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 ( Α΄ 73),των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 ( Α΄ 160),την παράγραφο 1ζ του άρθρου13του ν. 2936/2001 ( Α΄ 166) και του υπ’ αριθ.4από11Οκτ 22 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, τους παρακάτω μονιμοποιημένους Επικελευστές ΕΠΟΠ:

α. Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΗΛ) Αλέξανδρο Πετρίδη του Πέτρου (ΑΓΜ: Ο-06943),με ΣΑ: 153/3481/2007που γεννήθηκε το έτος 1986και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κορυδαλλού του Νομού  Αττικής,λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 

β. Επικελευστή ΕΠΟΠ (Τ/ΜΗΧ-ΨΥΚΤ) Στυλιανό Λαδόπουλο του Αριστείδη (ΑΓΜ: Ο-04224),με ΣΑ: 153/5063/2001που γεννήθηκε το έτος 1980καιείναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Περιστερίου του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 

γ. Επικελευστή ΕΠΟΠ(ΗΛ)Θεόφιλο Χαροκόπο του Φανουρίου (ΑΓΜ:Ο-07252), με ΣΑ:153/6301/2001που γεννήθηκε το έτος 1980και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Περιστερίου του Νομού  Αττικής, ΑΔΑ: 9ΠΖΛ6-8ΒΔ λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

 δ. Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΗΛ) Παναγιώτη Παπαχριστοδούλου του Γεωργίου (ΑΓΜ: Ο-04295), με ΣΑ: 153/3628/2001που γεννήθηκε το έτος 1980καιείναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Κορυδαλλού του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 

ε. Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΗΛ) Αναστάσιο Λεπενιώτη του Δημητρίου (ΑΓΜ: Ο-06639),με ΣΑ: 154/1631/2004 που γεννήθηκε το έτος 1983 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βριλησσίων του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.

στ. Επικελευστή ΕΠΟΠ (ΕΕ-ΣΗΜ)Γεώργιο Πέττα του Παναγιώτη (ΑΓΜ:Ο-07551), με ΣΑ:104/2672/2005που γεννήθηκε το έτος 1984και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 

ζ. Επικελευστή ΕΠΟΠ (Τ/ΟΠΛ-ΠΒ) Ευάγγελο Δαουλάρη του Παναγιώτη (ΑΓΜ: Ο-04979), με ΣΑ:105/2541/2000 που γεννήθηκε το έτος 1979 και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 

2.Θέτουμε σε αποστρατεία με το βαθμό του Επικελευστή ΕΠΟΠ εν αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/1938 ( Α΄ 73),των άρθρων 39 και 40 του ν.δ.445/1974 ( Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου13 του ν.2936/2001 ( Α΄ 166) και του υπ’ αριθ.4από11Οκτ 22 Πρακτικού Συμβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ,τ ους παρακάτω μονιμοποιημένους Κελευστές ΕΠΟΠ:

α. Κελευστή ΕΠΟΠ (Τ/ΜΗΧ-ΜΕΚ) Παναγιώτη Πέτρουλα του Νικολάου(ΑΓΜ: Ο-08029),με ΣΑ:101/4268/2008που γεννήθηκε το έτος 1987και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Περάματος του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 

β. Κελευστή ΕΠΟΠ (ΕΕ-ΠΕΣ)Παναγιώτη Μακροδήμο του Θεοδώρου(ΑΓΜ: Ο-07913),με ΣΑ:101/2474/2008που γεννήθηκε το έτος 1987και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Νομού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραίτησής του απότον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. 

3.Οι ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου13 του ν. 2936/2001 ( Α΄ 166),απολύονται ακολουθώντας επιστρατευτικά τη στρατολογική κλάση στην οποία ανήκουν. Βαθμός και ειδικότητα που αποκτήθηκε ΑΔΑ: 9ΠΖΛ6-8ΒΔ κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως ΕΠΟΠ διατηρούνται και κατά την εγγραφήτους στην εφεδρεία.