Αστυνομική ταυτότητα: Πότε είναι υποχρεωτική η αλλαγή της – Όλες οι περιπτώσειςΥπό συγκεκριμένες περιπτώσεις οι πολίτες οφείλουν να ανανεώνουν την ταυτότητά τους

Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να αλλάζουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να γνωρίζουν ότι η ενδεδειγμένη ηλικία έκδοσης ταυτότητας είναι τα δώδεκα έτη.

Ανανέωση ταυτότητας

-Όταν έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
-Όταν δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
-Όταν έχει υποστεί φθορές
-Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή της
-Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.