Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Συνταγματαρχών Ο-ΣΜε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Προάγουμε σε Ταξίαρχους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973 και το άρθρο 32 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, της προαγωγής τους λογιζομένης από 2.8.2022, ημερομηνία κύρωσης του πίνακα της κρίσης τους:

α. Πεζικού Ιωαννίδη Μιχαήλ του Κυριάκου ΑΜ:50342

β. Πυροβολικού Κοιλάκο Πέτρο του Γεωργίου ΑΜ:50654

γ. Μηχανικού Χατζηαλεξανδρή Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51263

δ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Δελλή Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου ΑΜ:51269

ε. Εφοδιασμού Μεταφορών Τσικούρα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:49830

στ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ιακωβίδου Μαρία του ΙακώβουΑΜ:50916

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.