Στρατηγός Κίμων Κωστής: Οι Λόγοι που η Εθνοφυλακή Αποτελεί Εθνική Αναγκαιότητα και Αξίζει Κάθε Προσπάθεια για τη Συνεχή Αναβάθμισή της


Υποστράτηγος ε.α. Κίμων Κωστής

Ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ) αποτελείται από τρεις πυλώνες: τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ έχει μόνο ο ΣΞ από τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1295/1982 (ΦΕΚ Α΄ 126/7.10.1982). [1]

Η Εθνοφυλακή ως οργανική ένοπλη δύναμη του ΣΞ συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης και οργανώνεται σε Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), με την προσθήκη του ονόματος της περιοχής όπου εδρεύουν. Για τη συγκρότηση και την οργάνωση των ΤΕΘ εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει για τις Μονάδες του Ενεργού Στρατού.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Εθνοφυλακής είναι η παρακάτω, ενώ οι επί μέρους αποστολές της καθορίζονται στα σχέδια επιχειρήσεων: 

- Η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του ΣΞ στην εκπλήρωση της αποστολής του, σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης και πολέμου.

- Η συμβολή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί.

Σημειώνεται ότι η έννοια της «συμβολής» ΔΕΝ σημαίνει ότι ο ΡΟΛΟΣ της Εθνοφυλακής είναι «επικουρικός» και «βοηθητικός» και περιορίζεται στην εκτέλεση δευτερευουσών αποστολών (π.χ. υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, έλεγχος κυκλοφορίας, κ.ά.), όπως οι περισσότεροι εσφαλμένα πιστεύουν, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΑ είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ, διότι τα ΤΕΘ δεν έχουν απλώς «εμπλοκή» σε αποστολές άμυνας, τα ΤΕΘ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΖΙΚΟΥ, με ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, που είναι ΠΟΛΛΕΣ και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Η διαφοροποίηση από τις Μονάδες Πεζικού είναι ότι τα ΤΕΘ αντί να στελεχώνονται με μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και στρατεύσιμους, στελεχώνονται με ολιγάριθμο προσωπικό από τον ΣΞ και πολιτικό προσωπικό και κυρίως από την Εφεδρεία, οι οποίοι ονομάζονται ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ. 

Υπάρχουν πολυάριθμα ΤΕΘ, που βρίσκονται κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές, από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο και από τα Δίκαια και τη Νέα Βύσσα έως τα Χανιά. Τα ΤΕΘ συνόρων-νησιών έχουν τη δυνατότητα πλήρους επάνδρωσης σε Εθνοφύλακες και για την εκπλήρωση της αποστολής τους κατά την ειρηνική περίοδο με διαταγή χορηγούνται στους Εθνοφύλακες ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά, τα οποία φυλάσσονται με προσωπική τους ευθύνη, ενώ η χρήση τους επιτρέπεται μόνο κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας.

Διαβάστε την συνέχεια:


Οι Λόγοι Που η Εθνοφυλακή Α... by enoplos.gr