Τι συμβαίνει με το ΒΟΕΑ: Νέα ΚΥΑ το μειώνει σημαντικά από 1 Ιαν 2023Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6694/23.12.2022 η υπ. Αριθμ. Φ. 951.1/101/1243962/Σ. 5091 ΚΥΑπου αφορά την Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασηςτων Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β’ 74), η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «...Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα», δηλαδή μείωση του ποσού του ΒΟΕΑ που μπορεί να φθάσει σχεδόν στο 50%!!!

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ Ταξίαρχο εα Βασίλειο Νικολόπουλο στο fb:

Δυστυχώς θα στεναχωρήσω κάποιους με αφορμή την ΚΥΑ με Αρ. Φύλλου 6694/ τευχ. Β'/ 23 Δεκ. 2022, που μόλις δημοσιεύθηκε και μειώνει το ΒΟΕΑ του ΜΤΣ, των παιδιών που οι γονείς τους είναι απόστρατοι! Σε μερικές περιπτώσεις η μείωση του ποσού του ΒΟΕΑ μπορεί να φθάσει σχεδόν 50%! Μια απαράδεκτη και στοχευμένη ενέργεια που πλήττει ευθέως τους αποστράτους, ειδικά τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά τους, ανάλογα του πότε γεννήθηκαν!! Μάλιστα η διατύπωση είναι τέτοια, που πρέπει να είσαι "ψιλιασμένος" για να την καταλάβεις. Προβλέπει «.....Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα».

Με απλά λόγια, όταν δημιουργείται το δικαίωμα για το παιδί στην ηλικία των 25 ετών για απόδοση του ΒΟΕΑ, εφόσον ο γονέας είναι εν αποστρατεία, για τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ, θα αφαιρούνται τα μισά έτη από αυτά που βρίσκεται σε αποστρατεία, ενώ έχει καταβάλει ΟΛΕΣ τις προβλεπόμενες εισφορές.

Παράδειγμα:Συμπληρώνονται τα 25 έτη ηλικίας του παιδιού και ταυτόχρονα 25 έτη κρατήσεων ΒΟΕΑ του γονέα για το παιδί του. Εάν ο γονέας έχει καταβάλει κράτηση για ΒΟΕΑ 11 έτη ως εν ενεργεία και 14 έτη ως εν αποστρατεία, το ΒΟΕΑ θα υπολογισθεί για 18 έτη (11+7=18)! Αυτό έχει ως συνέπεια νέα σημαντική μείωση του ΒΟΕΑ. Το θέμα το ανακάλυψα τέλος Νοε, διαβάζοντας μια εισήγηση του ΜΤΣ για άλλο θέμα, όπου "κάποιος" μάλιστα εκθείαζε την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ΒΟΕΑ ως επίτευγμα προς όφελος του ΜΤΣ! 

Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι το ΜΤΣ δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά λειτουργεί προς όφελος και ενίσχυση των μερισματούχων (αποστράτων). Ήδη η ΕΑΑΣ έστειλε μια εμπεριστατωμένη επιστολή στον ΥΕΘΑ με κοινοποίηση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Μετά τη δημοσίευση πλέον της απόφασης και η ΠΟΣ θα εκδηλώσει σειρά ενεργειών. Μια ΚΥΑ που πρέπει να ανακληθεί. Υπάρχουν άλλες λύσεις, αν χρειάζονται και όχι η εύκολη λύση των περικοπών και μάλιστα πάλι σε αποστράτους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιούχοι που δεν έχουν καταθέσει αίτηση για ΒΟΕΑ τρέξτε πριν τις 31/12/2022!!