Οι Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στρατιωτικών για το 2023 (ΠΙΝΑΚΑΣ)Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στρατιωτικών έτους 2023 στον παρακάτω πίνακα:


A/A       ΜΗΝΑΣ                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(1) Ιανουάριος 2023                                         Πέμπτη 26 Ιαν. 2023

(2) Φεβρουάριος 2023                                          Πέμπτη 23 Φεβ. 2023

(3)  Μάρτιος 2023                                          Παρασκευή 24 Μαρ. 2023

(4) Απρίλιος 2023                                           Τετάρτη 26 Απρ. 2023

(5) Μάιος 2023                                           Πέμπτη 25 Μαϊ. 2023

(6) Ιούνιος 2023                                          Δευτέρα 26 Ιουν. 2023

(7) Ιούλιος 2023                                         Τετάρτη 26 Ιουλ. 2023

(8)   Αύγουστος 2023                                          Πέμπτη 24 Αυγ. 2023

(9) Σεπτέμβριος 2023                                          Τρίτη 26 Σεπ. 2023

(10) Οκτώβριος 2023                                          Πέμπτη 26 Οκτ. 2023

(11) Νοέμβριος 2023                                          Παρασκευή 24 Νοε. 2023

(12) Δεκέμβριος 2023  Παρασκευή 22 Δεκ. 2023