Νέο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Άρθρο 53 όχι στην ψηφοθηρία μόνο ουσιαστικές λύσειςΕπιστολή αναγνώστη στο enoplos.gr με θέμα το άρθρο 53 του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 53 ( ΟΧΙ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ)
Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Διαβάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο μας γενάτε η απορία για τις προθέσεις του Υπουργείου περί πραγματικής επίλυσης θεμάτων σταδιοδρομικής φύσεως ή όχι. Παρατηρούμε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης μετακυλύει το πρόβλημα και δημιουργεί μεγαλύτερες ανισότητες. Συνεπώς εκφράζουμε την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ μας και επισημαίνουμε τα εξής:

Η ένταξη των καταταγέντων 1991-92-93 στον ν.2439/1996 που επιχειρείτε, μας καταδεικνύει πως η ενημέρωση που ενδεχομένως έχει γίνει απ’ τους Επιτελείς σας ότι είναι ελλιπής και δημιουργεί ερωτήματα, γιατί ουσιαστικά αδρανοποιείται, για να μη σας πούμε ότι καταργείται έτσι ο ν. 3883/2010 και επί της παρούσης δημιουργούνται αντισυνταγματικές ανισότητες μεταξύ Τάξεων οι οποίες έχουν ακριβώς τα ίδια κριτήρια εισαγωγής και εξέλιξης. Εύλογο ερώτημα λοιπόν, το γιατί να μην περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο και οι καταταγέντες του 1994 και εντεύθεν, στηριζόμενοι στη λογική του νομοθέτη για την ένταξη των εν λόγω καταταγέντων.

Ουσιαστικά καμία από τις Τάξεις κατάταξης 91-92-93 οι οποίες αναφέρονται στο παρόν προς ψήφιση άρθρο του Σ.Ν., δεν έχουν κάποιο νομικό έρεισμα για να διεκδικούν την ένταξή τους στο σταδιοδρομικό νόμο 2439/96, έχοντας ήδη δεχθεί στη σταδιοδρομική τους πορεία, όπως όλοι μας που είμαστε στο ν.3883/10, τα οφέλη του συγκεκριμένου νόμου, δηλαδή προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων στα 19 έτη.

Είναι φύση αδύνατο να αντιληφθούμε αυτή την εμμονή σας για την ένταξη των καταταγέντων  1991-92-93, καθόσον είναι πέρα κάθε λογικής και νομιμότητας και μάλιστα, με το παρόν προς ψήφιση άρθρο, δρομολογείτε να προαχθούν χωρίς καν να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο διοίκησης!!! Πόσο μάλλον, όταν ακόμα εκκρεμούν προαγωγές στελεχών προηγουμένων Τάξεων, οι οποίοι οφείλουν χρόνο διοίκησης!!!

Είμαστε σίγουροι πως θα ήταν προς όφελος των ΕΔ, να θέσετε διατάξεις εντός του νόμου 3883/2010 που θα αφορούν το σύνολο των αποφοίτων Αξιωματικών ΑΣΣΥ, ώστε ο συγκεκριμένος νόμος να είναι δίκαιος για μας και αποδεκτός απ' όλους, σταματώντας έτσι την αιμορραγία στελεχών από το ν.3883/2010 προς το ν.2439/1996 (ενός νόμου προς απόσυρση), προκειμένου να επέλθει η ποθητή αρμονική μετάβαση απ’ το ένα νομικό πλαίσιο στο άλλο και με τον τρόπο αυτό να επιτύχετε να μην διαιωνίζεται μία αρρωστημένη κατάσταση.

Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε ότι στα υπό ένταξη στελέχη, εξ’ ΑΣΣΥ και εθελοντών του ν.δ 445/1974 και του ν.705/1977, που αναφέρονται στο παρόν προς ψήφιση άρθρο, απουσιάζουν παντελώς τα στελέχη προερχόμενα εξ’ ΑΣΕΙ, πράγμα που καταδεικνύει ότι ο ν.2439/96 είναι ήδη ένας νόμος υπό κατάργηση.

Όλα τα ανωτέρω θέτουν σε ακόμη μεγαλύτερη αμφισβήτηση τις προθέσεις και τα κριτήρια του Υπουργείου, για ένταξη των καταταγέντων 91-92-93 σε ένα σταδιοδρομικό νόμο, κίνηση που μόνο προβλήματα θα επιφέρει στις τάξεις των Ε.Δ.. Η πρότασή σας για ένταξη στο ν. 2439/96, χαρακτηρίζεται προκλητική, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για περαιτέρω διεκδικήσεις των Αξιωματικών κατάταξης 1994-95-96 και εντεύθεν μιας και δεν έχουμε την παραμικρή διαφορά, με ότι συνέπειες θα επιφέρουν όλα αυτά στην ιεραρχική πυραμίδα. 

Ευελπιστούμε με την παρέμβασή μας αυτή να βοηθήσουμε και να άρετε τις κατάφορες αδικίες με απώτερο σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ΕΔ, αποπνέοντας αίσθημα δικαίου, κάτι που είναι και το ζητούμενο όλων μας, απαλλαγμένο από ψηφοθηρικά παίγνια.

ΑΞΚΟΣ ΑΣΣΥ ΤΑΞΕΩΣ 98.