«Καθαρά» τα 600€ σε Αστυνομικούς και Λιμενικούς–Χωρίς κρατήσεις εισφορών και φόρωνΟλόκληρο το 600άρι σε 68.000 αστυνομικούς, λιμενικούς

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων θα καταβληθεί τελικά, εντός των αμέσως προσεχών ημερών, το έκτακτο επίδομα των 600 ευρώ σε 68.000 αστυνομικούς και λιμενικούς.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο της διάταξης του άρθρου 123 του ν. 5003/2022 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, η οποία εκδόθηκε προχθές, η οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ των αστυνομικών και των λιμενικών δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και απαλλάσσεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης(που επιβάλλεται με συντελεστές από 2,2% έως 10% σε ετήσια φορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ). Επίσης, κατά την καταβολή της ενίσχυσης αυτής, δεν θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι 68.000 περίπου δικαιούχοι της ενίσχυσης θα τη λάβουν εις το ακέραιο. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2023 που θα υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2022, το ποσό των 600 ευρώ θα υπαχθεί ολόκληρο σε φόρο εισοδήματος 9%-44%, ανάλογα με το ύψος του συνολικού ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος κάθε δικαιούχου.

Κι αυτό διότι το 600άρι θα προστεθεί στα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς και θα φορολογηθεί με το συντελεστή που αντιστοιχεί στο υψηλότερο εισοδηματικό φορολογικό κλιμάκιο στο οποίο θα είναι ενταγμένος ο κάθε δικαιούχος. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι, με το εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2023, κάθε δικαιούχος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έτους 2022 άνω των 10.000 ευρώ, προερχόμενο εξ ολοκλήρου από τακτικές μισθολογικές αποδοχές, θα υποχρεωθεί να πληρώσει, για το 600άρι αυτό, φόρο εισοδήματος από 132 έως 264 ευρώ, ανάλογα με το ανώτατο εισοδηματικό φορολογικό κλιμάκιο στο οποίο θα είναι ενταγμένος.

Η εγκύκλιος

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123 του ν. 5003/2022 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του κ. Σκυλακάκη:

1) Η οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ θα χορηγείται εις το ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022 και θα καταβληθεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός (τακτικές αποδοχές) για χρονικό διάστημα μικρότερο από το παραπάνω, θα καταβληθεί στο δικαιούχο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μισθοδοσίας του. Επίσης, στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και τους είχε καταβληθεί μισθός, δικαιούνται το ανάλογο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η καταβολή του οποίου θα γίνει από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν όταν ήταν εν ενεργεία.

2) Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της παραπάνω ενίσχυσης στους δικαιούχους εντός του Δεκεμβρίου 2022, η εν λόγω καταβολή δύναται, κατ’ εξαίρεση, να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023.

3) Η οικονομική ενίσχυση θα περικόπτεται ανάλογα στην περίπτωση που ο δικαιούχος, κατά το χρονικό διάστημα από 1η-1-2022 έως 30-11-2022, ευρίσκεται σε απόσπαση στο εξωτερικό ή για λόγους πειθαρχίας εκτίει ποινή αργίας ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή σε κατάσταση διαθεσιμότητας.